سرمازدگی

نشانه‌ها:
سرمازدگی درجه اول:
۱. پوست سفید یا کمی زرد
۲. احساس خارش یا سوزش
سرمازدگی درجه دوم:
۱. از دست رفتن حس (بی‌حسی)
۲. قرمز شدن یا ورم کردن بافت‌ها
۳. پوست انداختن و تاول زدن پوستی که دوباره گرم شده

سرمازدگی درجه سوم:
۱. پوست موم مانند سفید و سخت
۲. ورم
ـ مراقبت خانگی:
۱. با پوشاندن لباس مناسب و کافی به فرزندتان از سرمازدگی پیشگیری کنید.
۲. در صورت سرمازدگی، قسمت سرمازده را در آب ولرم (نه داغ یا سرد) غوطه‌ور کنید و سپس با دقت پوست را خشک کنید.
۳. اگر بیرون از خانه هستید، با قرار دادن قسمت سرمازده در مجاورت قسمت‌های گرم بدن خودتان یا قسمت‌های گرم بدن خود کودک (به‌عنوان مثال زیر بغل و ما بین ران‌ها) قسمت سرمازده را گرم کنید تا این‌که بتوانید به یک پناهگاه دسترسی پیدا کنید.
۴. به کودک نوشیدنی‌های گرم بدهید و قسمت سرمازده را تمیز نگه دارید.
۵. بعد از این‌که قسمت یخ زده آب شد، آن را بلند کنید تا جریان خون بهتر شود و اندام گرفتار را در درجه حرارت اتاق نگه دارید.
۶. در تمام موارد سرمازدگی با پزشک مشورت کنید.
قسمت سرمازده را مالش ندهید؛ بلکه آن را سریعاً دوباره گرم کنید. اگر کودک خارج از منزل است، یک پتوی گرم و خشک می‌‌تواند در این موارد استفاده گردد.
ـ موارد احتیاط:
۱. در جریان کمک‌های اولیه برای سرمازدگی، هرگز قسمت سرمازده را مالش ندهید.
۲. به کودک اجازه ندهید که روی قسمت سرمازده پا راه برود و یا این‌که روی آن ورزش کند.
۳. قسمت‌های سرمازده را در معرض حرارت مستقیم رادیاتور، آتش یا بخاری قرار ندهید.
۴. از دست رفتن حس در قسمت‌های درگیر یک علامت خطر است.
۵. سرمازدگی می‌‌تواند پی آمدهای جدی مانند قانقاریا داشته باشد که ممکن است ناگزیر به قطع کردن پا در نواحی درگیر بینجامد.


ویرایش و تلخیص:آکاایران