شکستگی در کودک

ـ موارد مهم:
اگر احتمال شکستگی مهره‌ها یا گردن وجود دارد، کودک را حرکت ندهید. آمبولانس خبر کنید تا کودک را به اورژانس ببرند.
ـ مراقبت خانگی:
۱. اگر به شکستگی استخوان مشکوک هستید، به پزشک مراجعه کنید.
۲. هنگامی که شکستگی احتمالی روی می‌دهد، قسمت آسیب دیده بدن را محافظت کنید و بکوشید قسمت آسیب دیده را حرکت ندهید. بهتر است شکستگی احتمالی را با یک مجله یا روزنامه ضخیم ببندید.
اگر فکر ‌می‌کنید که کودک شما دچار شکستگی استخوان شده است، قسمت آسیب‌دیده را محافظت کنید و جلو حرکت آن را بگیرید. شکستنگی را احتمالی در موقعیتی که آن را پیدا کرده‌اید، ببندید. یک روزنامه چند لائی ضخیم که دور قسمت آسیب‌دیده بسته شود، معمولاً بهترین شکل آتل‌بندی است.
۳. از این‌که کودک وزن خودش را روی یک پا، یا کف پا یا انگشت پای شکسته بیندازد، جلوگیری کنید.
۴. هنگامی‌که قسمت آسیب‌دیده به‌خوبی بی‌حرکت شد، کودک را به پزشک برسانید.
ـ موارد احتیاط:
۱. برای درمان تمام شکستگی‌های احتمالی، از طبیب کمک بگیرید. یک استخوان شکسته شده که در جریان التیام به‌طور مناسب قرار نگرفته است، می‌تواند بر رشد کودک تأثیر سوئی بگذارد و موجب بدریختی‌های استخوانی شود.
۲. بازوی آسیب‌دیده را حرکت ندهید. شکستگی احتمالی را در حالتی که هست آتل‌بندی کنید.


منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران

ـ موارد مهم:
اگر احتمال شکستگی مهره‌ها یا گردن وجود دارد، کودک را حرکت ندهید. آمبولانس خبر کنید تا کودک را به اورژانس ببرند.
ـ مراقبت خانگی:
۱. اگر به شکستگی استخوان مشکوک هستید، به پزشک مراجعه کنید.
۲. هنگامی که شکستگی احتمالی روی می‌دهد، قسمت آسیب دیده بدن را محافظت کنید و بکوشید قسمت آسیب دیده را حرکت ندهید. بهتر است شکستگی احتمالی را با یک مجله یا روزنامه ضخیم ببندید.
اگر فکر ‌می‌کنید که کودک شما دچار شکستگی استخوان شده است، قسمت آسیب‌دیده را محافظت کنید و جلو حرکت آن را بگیرید. شکستنگی را احتمالی در موقعیتی که آن را پیدا کرده‌اید، ببندید. یک روزنامه چند لائی ضخیم که دور قسمت آسیب‌دیده بسته شود، معمولاً بهترین شکل آتل‌بندی است.
۳. از این‌که کودک وزن خودش را روی یک پا، یا کف پا یا انگشت پای شکسته بیندازد، جلوگیری کنید.
۴. هنگامی‌که قسمت آسیب‌دیده به‌خوبی بی‌حرکت شد، کودک را به پزشک برسانید.
ـ موارد احتیاط:
۱. برای درمان تمام شکستگی‌های احتمالی، از طبیب کمک بگیرید. یک استخوان شکسته شده که در جریان التیام به‌طور مناسب قرار نگرفته است، می‌تواند بر رشد کودک تأثیر سوئی بگذارد و موجب بدریختی‌های استخوانی شود.
۲. بازوی آسیب‌دیده را حرکت ندهید. شکستگی احتمالی را در حالتی که هست آتل‌بندی کنید.


منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران