سوزاک

ـ مراقبت خانگی:
۱. سوزاک باید توسط پزشک تشخیص و درمان شود.
۲. بهترین راه پیشگیری این است که به کودکان آموزش کافی و مناسب جنسی بدهید.
ـ موارد احتیاط:٭
٭ خوشبختانه در جامعه ما این بیماری در کودکان بسیار نادر است و مطالب بالا متناسب با جامعه آمریکا نوشته شده است.
۱. به این نکته توجه داشته باشید که بیماری‌های مقاربتی در میان نوجوانان و کودکان که فعالیت جنسی دارند، با شیوع بیشتری دیده می‌شوند.
۲. کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، ممکن است به این بیماری دچار شوند.
۳. مادری که سوزاک دارد ممکن است در هنگام زایمان بیماری را از را مجرای زایمان به کودک منتقل کند.
۴. یک دختر بچه مبتلا به سوزاک ممکن است بدون علامت باشد و عفونت ناشی از آن به موقع شناسائی و درمان نشود. و در نتیجه، پی‌آمدهائی چون عقیمی (عدم توانائی در به‌ دنیا آوردن بچه) به بار آید.
۵. بعضی از پزشکان معتقدند، که دخترانی که فعالیت جنسی دارند باید در معاینات ادواری مدرسه یا سالیانه از نظر داشتن یا نداشتن برای سوزاک امتحان شوند.


منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران