تهوع ناشی از حرکت

ـ مراقبت خانگی:
۱. مطابق دستور پزشک به کودک مواد ضد تهوع بدهید. این دارو را طبق دستور قبل و در جریان مسافرت بدهید.
۲. کودک را خنک نگه دارید.
۳. قبل از سفر و در جریان آن، به کودک غذای سبک بدهید
۴. برای کودک روی صندلی وسیله‌ای بگذارید که چشم‌هایش بتواند به خوبی بیرون از پنجره را ببیند
ـ موارد احتیاط:
۱. بعضی از کودکان نسبت به بیمار حرکت مستعدترند.
۲. بیماری حرکت عمداً توسط کودک ایجاد نمی‌شود و کودک نمی‌‌تواند آن را کنترل کند.
۳. اگر بیماری حرکت در بلند مدت استفراغ شدید ایجاد کند، می‌‌تواند منجر به کم‌آبی شود (یعنی از دست رفتن جدی آب بدن) که این حالت، یک اورژانس پزشکی است.
۴. کودکی که مستعد بیماری حرکت است، ممکن است در هر سفری که انجام می‌دهد، دچار حمله‌های این بیماری شود.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران