به تنفس کودک گوش کنید     

آسم در کودکان ممکن است علائم جسمی و رفتاری بسیار متفاوتی داشته باشد توجه دقیق به کودکتان به شما کمک می‌کند که علائم اولیه هشداردهنده آسم را شناسایی کنید...

علائم شایع آسم در کودکان اینها هستند:

▪ سرفه کردنی که به بیماری خاصی مربوط نیست، و به خصوص در شب روی دهد. ▪ صاف کردن مکرر گلو.
▪ تنفس نامنظم.
▪ خس‌خس کردن سینه، حتی به میزان کم.
▪ تنفس با زحمت یا با سروصدا.
▪ در برخی کودکان که دچار حمله آسم می‌شوند، حفره بالای سیب آدم هنگام تنفس فرو می‌رود.
▪ رنگ‌پریدگی یا عرق‌کردن غیرمعمول.
ویرایش و تلخیص:آکاایران