چرا نباید با غریبه ها صحبت کنیم؟

به علت اعتماد ذاتی کودکان به بزرگسالان مهربان، لازم است شما یکی از درس های زندگی را به آنها بیاموزید و آن اینکه بعضی چیزها ممکن است خطرناک تر از آنچه به نظر می رسند باشند. هدف شما باید این باشد که کودکتان را بدون ایجاد ترس و نگرانی بی مورد و بی اعتمادی مفرط ، آموزش دهید تا از غریبه ها، به هر شکلی که به او نزدیک شوند دوری کند...

 قدری جرأت و جسارت را در کودک خود تشویق کنید تا از مقاومت کردن نترسد. بعضی از موقعیت های احتمالی را نیز با کودکتان بازی کنید تا مطمئن شوید که او از چیزهایی که ممکن است اتفاق بیفتد آگاه است.

پاسخ های راهنما به کودکان

سنین 2-4: من دوست ندارم که تو با افرادی که نمی شناسی صحبت کنی ، چون ممکن است آدم های خوبی نباشند.حتی اگر آنها به تو شکلات دادند. بنابراین هیچ وقت بدون اجازه بابا یا مامان سوار ماشین کسی نشو و با کسی به گردش نرو
سنیی4-6:  اگر گم شدی  جلوی اولین خانمی را که دیدی بگیر یا داخل مغازه ای بشو و  کمک بگیر و بگو من در خطرم.
سنین 6-8: سعی کن هیچ وقت با غریبه ها صحبت نکنی. در خیابان به تنهایی راه نرو بخصوص در تاریکی. اگر در خیابان تنها ماندی  و راه را گم کردی اسم و آدرس و شماره تلفنت را به پلیس بده و از او کمک بگیر.
سنین 8-11: اشخاصی وجود دارند که دوست دارند بچه ها را اذیت کنند تو باید از این آدم ها دوری کنی، چون آنها از تو قوی ترند. هرگز در خیابان به تنهایی راه نرو، حتی اگر مسیر کوتاه باشد. هرچه تعداد شما بیشتر باشد امنیت بیشتری خواهید داشت . هرگز در تاریکی به خیابان نرو، حتی با دوستانت.. همراه بودن با دوستان از خطر جلوگیری می کنید. سعی کن مسیرت را از خیابان های پهن و روشن انتخاب کنی گامهایت را بلند و محکم بردار، سرت را بالا بگیر. اگر زمانی یک غریبه تو را گرفت فوراً از دوستانت بخواه کمک خبر کنندیا به یک فرد بزرگسال قابل اعتماد خبر بده. به افراد ناشناس بی ادبی نکن و یا به دنبال دعوا نگرد.اگر هم گم شدی یک پلیس پیدا کن یا با تلفن با ما تماس بگیر. کارت تلفن را هم همراه داشته باش.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران