آکاایران: آکا ایران-فرزندسالاری، شرایطی است که در آن​ فرزند خانواده در بالای هرم سلسله مراتب قدرت خانواده قرار گرفته و بر والدین تسلط دارد.در تعریفی دیگر فرزندسالاری روشی افراطی است در زمینه پاسخگویی به نیازهای طبیعی و غیرطبیعی فرزندان و درواقع وقف آنها شدن است که معمولا به صورت لوس بازی، زیاده خواهی، بی ادبی و بی نظمی در کودکان سنین پایین تر و در سنین نوجوانی و جوانی با تحکم، زورگویی و قلدری بروز می کند. 


در این خانواده ها نیازها و انتظارات فرزندان مقدم بر تمام​ سلسله فعالیت های خانواده قرار می گیرد و فرزندان ارجحیت می یابند و برای این که اختلالات رفتاری در آنان ایجاد نشود، والدین سعی می کنند انعطاف بیش از حد در قبال فرزندان​خود​ بروز دهند و پس از مدتی فرزند محور اصلی خانواده می شود.


در گذشته معمولا حاکمیت و مدیریت خانه بر عهده پدر خانواده بود و تظاهرات پدرسالاری بارها به چشم می آمد. برخی خانواده ها نیز مادرسالاری در آنها به چشم می خورد؛ اما امروزه با تغییرات مختلفی که ایجاد شده پدیده فرزندسالاری اتفاق افتاده است. این پدیده به بلوغ اجتماعی فرزندان صدمه می زند و باعث می شود تا فرزندان به افرادی زیاده خواه تبدیل شوند و چون در خانواده ناکامی را تجربه نمی کنند، بنابراین انتظار دارند ​ در جامعه نیز به تمام​ خواسته های آنان پاسخ داده شود. علت ایجاد این پدیده جوابگویی نامناسب به نیاز فرزند و برآورده ساختن افراطی خواسته های او؛ مشغله زیاد والدین و نداشتن وقت کافی برای رسیدگی به امور تربیتی فرزندان، بی علاقگی والدین به فرزندان، اختلالات افسردگی شدید والدین، بی توجهی والدین به خودشان به عنوان مدیر خانه، بالاتر بودن سطح تحصیلی فرزندان از والدین و ائتلاف والدین با فرزندان است.
 

والدینی که سطح معلومات پایین تری نسبت به فرزندانشان دارند غالبا برای انجام برخی کارهای خود به فرزندانشان احتیاج پیدا می کنند و این مساله رفته رفته باعث می شود ​ فرزندان جایگاه قدرت بالاتری را در خانواده کسب کنند و با گذشت زمان، ناخودآگاه والدین حاکمیت خانه را از دست می دهند و فرزندان بر آنها پیشی می گیرند. همچنین خانواده هایی که پدر و مادر هر دو شاغل هستند و نمی توانند به امور تربیتی فرزندان به طور کامل رسیدگی کنند و وقت محدودتری دارند برای این که عذاب وجدان نداشتن حضور خود در خانه را کم کنند یا برای این که فرزند آنها کمتر احساس ناراحتی کند اقدام به دادن سرویس های بیش از حد به فرزند خود می کنند و این مساله نیز باعث می شود تا فرزندان خواسته های خود را با جسارت و طلبکارانه نیز بیان کنند و کم کم فرزندسالاری در آنها اتفاق می افتد.
 

برای درمان فرزندسالاری نمی توانیم یکباره اقدام کنیم بلکه لازم است تا بررسی کنیم که به چه میزان فرزندان ما اختیارات ما را به عنوان والد از ما سلب کرده اند و طی زمان مشخصی سعی کنیم تا فاقد ایجاد تنش بتدریج جایگاه خود را به عنوان خانواده سالم به دست بیاوریم. اگر به صورت ناگهانی و یکباره بخواهیم با فرزند خود مخالفت کنیم تنش خانه افزایش می یابد و فضا ناآرام می شود در نتیجه بهتر است تا ابتدا فهرست مواردی را که بیش از اندازه درباره آنها نظر فرزندمان اعمال می شود، تهیه کنیم و با تمرین رفتار قاطعانه در طول زمان مشخصی اقدام به حذف سرویس و خدمات بیش از حد کنیم. مدیریت زمان و افزایش آگاهی و یادگیری استفاده از تکنولوژی نیز به ما کمک خواهد کرد.


بتی سا محمدی

گردآوری و تنظیم:گروه سبک زندگی آکا ایران
.

منبع :