آکاایران: رفتارهای ناسازگارانه رفتارهایی هستند که با نظر پدر و مادر، اطرافیان و جامعه سازگاری ندارد. رفتار فرزندان ناسازگار احساس بسیار بدی را در اطرافیان ایجاد می کند به طوری که خود نیز تحت تاثیر واکنش های ناخوشایند آن، از سوی دیگران واقع می شوند.

 

انواع رفتارهای ناسازگارانه:

از سرزنش و تحقیر کردن و مقایسه فرزندان جدا خودداری کنیم.

 

گردآوری و تنظیم:گروه سبک زندگی آکا ایران
.

منبع :