با تنبلی اشتباه نگیرید

چرا که متاسفانه این دانش‏آموزان معمولاً زیاد مورد مقایسه با دیگران قرار می‏گیرند، صفات منفی همچون تنبلی، بی‏استعداد بودن و مورد سرزنش قرار گرفتن نیز در آنها زیاد اتفاق می‏افتد.و مهم است که بدانید. در صورتی که چنین ضعف‏هایی در این دانش ‏آموزان در یک درس خاص مورد درمان قرار نگیرد به مرور زمان دیگر دروس آنان را نیز درگیر خواهد کرد و به تدریج زمینه‏های افت تحصیلی و ترک تحصیل را برای آنان فراهم می‏کند

فرزند 9 ساله من علیرغم اینکه در ریاضی نمرات خوبی کسب می‏کند. در درس املاء ضعف خاصی دارد و هیچ‏وقت تا به حال نمره قابل قبولی به دست نیاورده. به غلط‏های املائی او که نگاه می‏کنم حکایت از بی‏دقتی او دارد. در اثر همین بی‏دقتی‏ها اعتماد به نفس خود را از دست داده و پشتکار لازم را در انجام تکالیف ندارد. گاهی حتی در به خاطر سپاری طولانی مدت بعضی مطالب نیز ضعیف عمل می‏کند. چه باید کرد؟ به همین خاطر به مرکز روانشناختی مراجعه کرده‏ام تا با روانشناسان این مرکز مشورتی داشته باشم و راهکار مفیدی را دریافت کنم.

تشخیص اختلال یادگیری در کودکان باید براساس معلولیت‏های حسی و جسمی، آموزش‏های ناکافی، مسائل عاطفی نباشد و این نوع از کودکان علائمی همچون نقص در تمرکز، عدم انگیزه‏ کافی، عدم پیشرفت درسی مطابق با هوش و سن تقویمی و عدم هماهنگی چشم و دست را با خود به همراه دارند. 

نظرات روانشناس

غالباً ضعف در توانایی های ذهنی یا هوشی نخستین تصوری است که به ذهن بیشتر معلمان و والدین در مورد چنین شاگردانی خطور می‏کند. اما به تدریج  به این نتیجه می رسند که این دانش‏آموزان با وجود هوش کافی و بهره هوشی معمولی و متوسط در یک یا چند درس ضعیف هستند.
تکرار پایه تحصیلی، وابستگی بیش از حد به معلم و والدین در هنگام انجام تکلیف، اعتماد به نفس پایین، ناهماهنگی‏های حرکتی، از علائم کودکانی است که در مقایسه با دیگر همکلاسان خود از سرعت یادگیری و آموزشی پایین‏تری برخوردارند.

اگر شما پدر و مادران در رفتارهای درسی فرزندان با واکنش‏های نامناسبی مواجه می‏شوید. از جمله اینکه در او ترس یا اضطرابی از مدرسه احساس می‏کنید به هنگام خواندن کتاب با مکث‏ها و حدسیات او روبرو هستید. به هنگام نوشتن و نگارش احساس مشکل دارد. در هنگام نوشتن خط خوب و خوانایی ندارد و از نوشتن جملات بر روی یک خط به صورت صاف  و منظم ناتوان است.

و حروف را جابجا و یا حذف می‏کند. به جاست که نسبت به بررسی و پی‏گیری این امر تلاش بیشتری داشته باشید. برای پی‏گیری امر لازم است پس از مراجعه به مراکز روانشناختی و انجام تست هوش و اطمینان از بهره هوشی کافی، روانشناس با تکمیل پرسش‏نامه و شرح حال مربوطه نسبت به تشخیص مناسب اقدام نماید.

 آنها گاه در درک شنوایی مشکل دارند و از درک حروف شبیه به هم ناتوانند. گاه در درک بینایی ضعف دارند و به عنوان مثال در درک تصویر اصلی از زمینه به مشکل برخورد می‏کنند و گاه در حفظ توالی دیداری ضعیف هستند و حروف کلمات را جابجا می‏نویسند و یا می‏خوانند و...
 باید در نظر داشته باشید که تشخیص اختلال یادگیری در کودکان باید براساس  معلولیت‏های حسی و جسمی، آموزش‏های ناکافی، مسائل عاطفی نباشد و این نوع از کودکان علائمی همچون نقص در تمرکز، عدم انگیزه‏ کافی، عدم پیشرفت درسی مطابق با هوش و سن تقویمی و عدم هماهنگی چشم و دست را با خود به همراه دارند. به نظر اکثر والدین ضعف اصلی آنها بی دقتی است در صورتی که آنها گاه در درک شنوایی مشکل دارند و از درک حروف شبیه به هم ناتوانند. گاه در درک بینایی ضعف دارند و به عنوان مثال در درک تصویر اصلی از زمینه به مشکل برخورد می‏کنند و گاه در حفظ توالی دیداری ضعیف هستند و حروف کلمات را جابجا می‏نویسند و یا می‏خوانند و...
بنابراین به جای هر گونه تشخیص‏های غیرتخصصی و تهدید و تنبیه کودکان بهتر است با مراجعه به هنگام، درمان‏های ترمیمی را سریع‏تر آغاز نمایید.
تبیان