کودکی که لکنت دارد در مقایسه با دیگران از چه وضعیتی برخوردار است؟

 بعضی از ایشان ممکن است از نظر ذهنی کند و دیرآموز و برخی دیگر بسیار تیزهوش باشند و یا این که غالباً از هوش عادی بهره مند هستند . محققان با دید بسیار دقیقی به دنبال یافتن تفاوتهای احتمالی جسمی و روانی بین کودکانی که لکنت دارند و کودکانی که دچار لکنت نیستند ، بوده اند. عموماً در مطالعات انجام شده نکته قابل ملاحظه ای بیان نشده است. برخی از محققان به ذکر تفاوتهای بسیار جزئی و کم اهمیت و در عین حال بعضاً متناقض با یافته های محققان دیگر اکتفا کرده اند. به هر جهت تفاوت های جسمی و روانی بسیار اندک که بعضی از مطالعات انجام شده نشان می دهد ، به طور ثابت و همگون در همه کودکان مبتلا به لکنت دیده نمی شود . اما در بین افراد بزرگسالی که دچار لکنت هستند ، هرگونه تفاوت های جسمی و روانی بین آنها و افراد دیگر ، احتمالاً مربوط به لکنت زبان آنها می باشد ، و به احتمال بسیار زیاد ، این تفاوت ها نتیجه قهری لکنت زبان است و نه علت آن .
به نظر می رسد کودک خردسالی که دچار لکنت زبان است ، به همان اندازه ی دوستان و کودکان همسال غیر لکنتی اش از قدرت انطباق و سازگاری اجتماعی برخوردار است. او ممکن است تا حدی مشکلات عاطفی داشته باشد ، اما این مشکلات عاطفی لزوماً به اختلال گویایی او مربوط نیست.

چند نفر از مردم لکنت دارند؟

در حدود یک درصد از جمعیت هر کشوری دچار لکنت زبان هستند . اما باید توجه داشت که لکنت عمدتاً یک پدیده کودکانه است و در غالب موارد ، لکنت زبان کودکانه موقت و گذراست. اگرچه رقم یک درصد ممکن است به نظر ما کوچک باشد ، اما در یک نگاه کلی بدین معناست که میلیون ها نفر در کشورهای مختلف جهان به گونه ای لکنت داشته و یا دارند .

لکنت زبان ، دخترها و پسرها

بررسی آماری نشان می دهد که در مقابل هر سه یا چهار پسری که دچار لکنت هستند ، فقط یک دختر لکنت دارد . به عبارت دیگر، نزدیک به سه چهارم کودکانی که لکنت دارند از پسرها هستند. واقع امر این است که ما علت دقیق این تفاوت قابل ملاحظه بین دختر و پسر را در ارتباط با لکنت زبان نمی دانیم . در هر حال با در نظر گرفتن موارد استثنایی ، عوامل چندی قابل بررسی است ؛ مثلاً پسرها بیشتر از دخترها تقریباً همه مشکلات انسانی را به گونه ای در دوران زندگی از خود نشان می دهند. آیا این منصفانه است؟ البته ممکن است به نظر بعضی غیرمنصفانه برسد، اما این ، یکی از حقایق زندگی است . سؤال این است که چرا چنین فرقی بین دخترها و پسرها وجود دارد ؟ اولاً در دوران اولیه رشد ، دخترها و پسرها یک تفاوت ذاتی در زمینه توانمندی ها و مهارت های زبان و گفتار از خود نشان می دهند. یعنی پیش افتادگی دخترها در زمینه زبان کاملاً بارز است. ثانیاً در همین دوران اولیه رشد کودکان ، عکس العمل خانواده و محیط اجتماعی نسبت به دخترها و پسرها متفاوت است. بنابراین ، به احتمال زیاد علت این که شمار پسرهایی که لکنت دارند چند برابر دخترهاست، این است که ذاتاً توانایی های دخترها و پسرها در زبان و گفتار متفاوت بوده ، واکنش های محیطی نسبت به رفتار و توانایی های پسرها به گونه ای متمایز از دخترهاست.
در حقیقت ، همه ی تفاوت هایی که بدان اشاره شد، نمی تواند برای شما و کودکتان چندان مهم باشد . اما آنچه مهم است و آنچه شما باید سعی کنید به خاطر داشته باشید ، این است که اگر یک پسربچه دارید ، بدان معنا نیست که او تا آخر عمرش لکنت خواهد داشت
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران