دریکی از بیمارستان های شهر پالرمو در جزبره سیسیل ایتالیا، یک روش آزمایش دقیق برای تشخیص بیماری هایی مانند بیماری خونی تالاسمی که در کشور های مدیترانه و جنوب شرقی آسیا رایج است، ابداع کرده اند.نام این روش سلوسنتز یا تجزیه مایع جنینی است. در هفته دوم بارداری با کمک دستگاه سونوگرافی و از مجرای واژن، نمونه ای از مایع جنینی با سوزن کشیده می شود و با تجزیه دی ان ای ، بیماری تشخیص داده می شود.

تشخیص زود هنگام ، به فرد امکان سقط داوطلبانه جنین و پایان حاملگی را می دهد. در غیر اینصورت، در هفته دهم حاملگی، باید به دلایل پزشکی کورتاژ انجام شود، در حالیکه در تشخیص زود هنگام، بیمار فقط نیاز به تجویز یک قرص دارد. ابداع این روش، خبر خوشی است برای کسانی که با چنین بیماری موروثی به نوعی دست به گریبانند، بیماری سخت تالاسمی که به آن کم خونی مدیترانه ای هم می گویند.

منبع : Salamatnews.com