ثبت دمای پایه ای بدن و ترشحات موکوسی گردن رحم، روشی رایگان و طبیعی برای دانستن الگوی دمایی بدن بوده و می تواند به پیش بینی زمان تخمک گذاری کمک کند.

اولین قدم در پر کردن این جدول، این است که اصولی را درباره دمای پایه ای بدن و ترشحات موکوسی گردن رحم بیاموزیم و بدانیم چگونه با ردیابی این اطلاعات می توان تخمک گذاری را تعیین کرد.

بعد از این مرحله، شما آماده شروع هستید. چند نسخه از جدول خام را پرینت یا کپی کنید، یک دماسنج بازال خریداری کنید و به صورت زیر  شروع به ثبت کنید:

1.ثبت اطلاعات در این جدول را از اولین روز پریود شروع کنید. سعی کنید روزهای هفته و تاریخ روزهای مربوط به پریودتان  را هم یادداشت کنید. اولین روز شروع پریود، اولین روز دوره جنسی به حساب می آید.

2.هر روز، دمای پایه ای بدن را با استفاده از دماسنج اندازه گرفته و نوع ترشحات رحمی را در جدول یادداشت کنید. دمایی که با دماسنج خوانده اید را در جدول پیدا کرده و درخانه مربوط به آن،  یک نقطه بگذارید و نوع ترشحات رحمی را بصورت خلاصه و مخفف در خانه مربوطه ثبت کنید. می توانید نقطه های مربوط به دمای بدن را با خط به هم وصل کنید تا نوسانات روزانه آن را به راحتی و به شکل نمودار مشاهده کنید.

3.نزدیک به اواخر دوره جنسی، به جدول مراجعه و روز تخمک گذاری را تعیین کنید. روز تخمک گذاری معمولا آخرین روزی است که ترشحات موکوسی رحم شفاف و شبیه به سفیده تخم مرغ هستند یا یک روز بعد از آن، و همچنین 2 تا 3 روز بعد از یک  افزایش  ناگهانی ثابت در دمای پایه ای بدن. در جدول مربوطه این روز را با ماژیک هایلایت کنید.

4.در طی دوره جنسی بعدی، مجددا این جدول را پر کرده و ببینید آیا تخمک گذاری در روز مشابهی با ماه قبل رخ می دهد یا نه. وقتی این کار را به مدت چند ماه انجام دهید، به الگویی دست می یابید که شما را قادر خواهد ساخت زمان نخمک گذاری ماه بعد را پیش بینی کنید.

5.الگوی بدنتان را از طریق این جدول به دست آورید. اگر تخمک گذاری در یک روز معین یا نزدیک به آن روز در هر ماه اتفاق می افتد، شما خیلی خوش شانس هستید! اکنون شما می دانید که ماه بعد در چه روزی تخمک گذاری رخ می دهد. اگر روز تخمک گذاری در هر ماه متفاوت بود، سعی کنید با استفاده از اطلاعات جدول یک الگوی دیگر را به دست بیاورید، به عنوان مثال، در ماه قبل،  زمانی که در محدوده تخمک گذاری قرار داشتید، 2 یا 3 روز ترشحات موکوسی شفاف شبیه به سفیده تخم مرغ را مشاهده کرده اید و سپس دمای بدنتان  یک روز قبل از افزایش کاهش کمی را نشان داده است.  بدن زنان مختلف با هم  متفاوت بوده و این علائم و نشانه ها هم در اشخاص مختلف متفاوت می باشد.

6.برای باردار شدن بایستی هر روز در طول دوره ای که بارورترین زمان دوره جنسی محسوب می شود، رابطه جنسی بین همسران صورت گیرد. بارورترین روزها در طول ماه حدود 5 روز می باشد:  از 3 روز قبل از تخمک گذاری تا یک روز بعد از آن. شما می توانید زودتر هم شروع کنید، چون  مشاهده شده که برخی زنان با انجام رابطه جنسی 6 روز قبل از تخمک گذاری هم باردار شده اند.

می توانید دراینجا جدول خام دمای پایه ای بدن را پرینت بگیرید. 

می توانید در اینجا نمونه پر شده جدول را مشاهده کنید تا بتوانید به راحتی جدول را پر کنید. 

            

منبع : parsivenus.com