آکاایران با این راهکارها درد زایمان کاهشی می یابد
آکا ایران

در فواید "زایمان طبیعی" آنقدر سند و مدرک علمی وجود دارد که لزوم انتخاب آن را برای حفظ سلامت مادر و فرزند انکار ناپذیر می کند، اما با وجود تمام این فواید، مشکل بزرگ دردهای زایمان طبیعی، بسیاری از مادران و زنان را از این نوع زایمان منصرف می کند.
به گزارش آکاایران با وجود این در کشورهای پیشرفته و ترغیب کننده زایمان طبیعی روش های کاهش درد و به نوعی زایمان بی درد رواج پیدا کرده است تا زنان با کمترین استرس اقدام به زایمان طبیعی کنند.

آکاایران: با این راهکارها درد زایمان کاهشی می یابد


منبع :