آکاایران: این ویژگی می تواند یکی از نشانه های آلزایمر باشد

آکاایران: محققان فرانسوی احتمال می دهند که آهسته راه رفتن افراد سالمند، یکی از نشانه های وجود تشکیل پلاک های آمیلویید در مغز می باشد. تشکیل پلاک یکی از مهمترین دلایل اختلال و تخریب سلول های عصبی و ابتلا به آلزایمر محسوب می شود.
در این مطالعه 128 داوطلب با میانگین سنی 76 سال مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد به زوال عقل مبتلا نبودند، ولی به دلیل مشکلات حافظه، احتمال ابتلا به آلزایمر برایشان وجود داشته است.
این داوطلبان تحت اسکن PET قرارگرفتند تا میزان پلاک های آمیلویید در آنان اندازه گیری شود. میزان پلاک آمیلویید در 48 درصد از داوطلبان با زوال عقل در ارتباط بوده است. مهارت های ذهنی داوطلبان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و نتیجه نشان داده است 46 درصد از داوطلبان در مراحل اولیه ابتلا به آلزایمر قرار دارند؛ ولی هنوز هیچ نشانه ای در آنان قابل مشاهده نبوده است.
سپس سرعت راه رفتن این افراد با آزمون های استاندارد اندازه گیری شده است. نتایج نشان داده است تشکیل پلاک آمیلویید در برخی از مناطق مغز به نام پوتامن، سبب اختلال در عملکرد حرکتی خواهد شد.
محققان احتمال می دهند که آهسته رفتن می تواند یکی از علایم اولیه آلزایمر باشد.
در حال حاضر 46.8 میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا می باشند و این تعداد تا سال 2050 میلادی، به 131.5 میلیون نفر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه می رسد.

تهیه و گردآوری: گروه بیماری های آکا ایران

منبع :