آکاایران: زایمان بی درد، یک روش بسیار علمی و کاربردی است که به سهولت می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

زایمان موهبتی است الهی و طبیعی در چرخه هستی، اما همراه با درد جسمی، که برخلاف تفکرات حاکم بر قرون وسطی که آن را ناشی از باورهای نادرست همچون کفاره گناه آدم و حوا بعلت خوردن میوه ممنوعه می دانستند امروزه حکمت های آن مشخص و مبرهن است همچون هشدار به مادر و اطرافیان جهت آمادگی برای زایمان و غیره که مقوله این مقال نیست. اما امروزه دردهای ناشی از زایمان را می توان به روشهای گوناگونی تسکین یا مادر را در شرایطی قرار داده تا این درد طاق تفرسا را به دردی قابل تحمل تبدیل کند. امروزه از رو شهای مختلف و متنوعی در دنیا برای زایمان بدون درد یا کم درد و با کمترین میزان عارضة جانبی برای مادر و نوزاد استفاده می شود که به دسته دارویی و غیر دارویی تقسیم می شوندکه عبارتند از:
الف)- روشهای غیر دارویی: سایکوپروفیلاکسی (لاماز - رفیکسولوژی) ▪ تمرکز - ماساژ ▪ موزیک - آروماتراپی▪ هومئوپاتی - گیاه درمانی ▪ طب فشاری - طب سوزنی ▪ تحریک الکتریکی عصب از راه پوست▪ استئوپاتی – هیپنوتیزم ▪ ورزش ▪ استفاده از گرما و یا سرمای موضعی ▪ گذراندن مراحل قبل از زایمان در وان آب گرم و یا زایمان در آب ▪ انتخاب وضع های مختلف زایمانی▪ بیوفیدبک - دعا - انرژی درمانی - آموزش - حمایت روحی ▪ حمایت حین زایمان توسط همراه و غیره
ب) -روشهای دارویی عبارتند از: استنشاق هوشبرها ▪ استنشاق انتونکس ▪ داروهای عضلانی ▪ داروهای وریدی ▪ تزریق پوستی آب مقطر اپیدورال آنالژزی - ساب آراکنوئید آنالژزی ▪ تزریق داخل کانال زایمان (پاراسرویکال و پودندال)بیش از یکصد روش در طی دو قرن اخیر در دنیا جهت تسهیل زایمان بدون درد یا کم درد استفاده شده و می شود که در آن میان تکنیک هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم بعلت قدرت وگستردگی که در عالم ذهن دارد روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
پروفسور ”ارنست هیلگارد“ در اثر تحقیقی خود با نام ”کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد“ ضمن بیان بنیان های علمی علت های پیدایش درد، به کاربرد وسیع هیپنوتیزم در کنترل درد پرداخته است: ▪ کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد برای انجام انواع جراحی های کوچک و بزرگ▪ کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد و ایجاد شرایط مناسب در شیمی درمانی و مراقبت از بیماران سرطانی دارای دردهای شدید▪ کاربرد هیپنوتیزم برای تسکین درد و بسیاری از زمینه های دیگر برای انجام طیف گسترده ای از جراحی ها و بیماری های مربوط به دندان پزشکی▪

کاربرد هیپنوتیزم برای انجام زایمان بی درد یا بسیار راحت
زایمان بی درد با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم، یک روش بسیار علمی و کاربردی است که به سهولت و ارزانی می تواند مورد استفاده بسیاری از خانم های باردار قرار بگیرد. برای انجام این کار، کافی است، این قبیل افراد را با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم آشنا کرد تا زایمان بی درد یا کم دردی را انجام دهند. اگر خانم های باردار که استعداد هیپنوتیزم پذیری متوسط یا خوبی دارند، با خودهیپنوتیزم و روش های ایجاد بی دردی با آن، آشنا شوند؛ در خانه، درمانگاه یا بیمارستان، حتی بدون کمک هیپنوتیزور، می توانند زیر نظر پزشک یا ماما، خود را در شرایط بی دردی قرار دهند. و وضع حمل نمایند مطالعات و تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر ثابت نموده است بیش از7۰درصد از زنان هر جامعه ای می توانند جهت کنترل عوارض بارداری (تهوع و استفراغ ماههای اول و...) و تسکین دردهای زایمان از فوائد تمرینات خود هیپنوتیزم بهرمند شوند از اینرو توصیه می گردد زنان جوانی که در سنین بارداری می باشند قبل از حاملگی و یا در ماه ششم بارداری نسبت به آموزش تمرینات فوق الذکر اقدام نمایند تا زایمانی بسیار راحت و آرام را تجربه نمایند.

ترس از زایمان طبیعی و درد های ناشی از آن و روش نادرست زایمان طبیعی در شرایط فعلی از عوامل اصلی روی آوری خانم های باردار به سزارین در ایران می باشد. در حقیقت زایمان مادر در محیطی آرام و امن، اهرمی برای تبلیغ زایمان طبیعی است که امروزه در کشورهای پیشرفته روز به روز تمایل زنان باردار برای زایمان طبیعی بعلت محاسن بسیار آن بیشتر و بیشتر می شود سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است به طورمتوسط، ۱۰ الی 15 درصد زایمان ها در جهان به روش سزارین انجام می شود، طبق آمار رسمی در ایران حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد زایمان ها به صورت عمل جراحی یعنی سزارین صورت می گیرند، در حالی که طبق آمار غیر رسمی این مقدار بسیار بیشتر از درصد عنوان شده است.

,زایمان بی درد، یک روش بسیار علمی و کاربردی است که به سهولت می تواند مورد استفاده قرار بگیردزایمان  طبیعی با شیوه ای نوین

ترس از زایمان طبیعی و درد های ناشی از آن از عوامل اصلی روی آوری خانم ها به سزارین می باشد

با این وجود همین درصد ذکر شده نیز در ایران ۵ برابر بیشتر از سایر نقاط جهان است. امروزه در برخی از بیمارستان های خصوصی ایران این آمارحتی۱۰۰در صد نیز گزارش شده است. این در حالی است در جوامع حتی پیشرفته بعلت استفاده از روشهای ذکر شده تنها در شرایط اضطراری از سزارین استفاده می کنند و۸۰ تا ۸۵ درصد زایمان ها بصورت طبیعی رخ می دهند و تنها در کمتر از ۱۵ درصد آنها، اقدام به مداخلات تهاجمی طبی ضروری می گردد چرا که اگر در بعضی موارد سزارین صورت نگیرد جان نوزاد و حتی در مواردی جان مادر در مخاطره خواهد بود.

در این میان هیپنوتیزم ثابت کرده است با قدرت شگرف و بی نظیر خود همچنان که گفته شد در حیطه جراحی های بزرگ وارد می تواند وارد عمل شود 4بار انجام عمل سزارین با هیپنوتیزم در ایران در سال های 1369، 1386 1387، 1388، توسط استاد الماسیان خود مدعای این ادعاست. براستی اگر هیپنوتیزم قادر است دست به چنین کارهای بزرگی بزند پس چرا از آن در حیطه زایمان طبیعی استفاده نگردد که امروزه در دنیا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . ودر بسیاری از مراکز بزرگ بیمارستانی و درمانی جهان برای زایمانهای طبیعی استفاده می شود.
جنکینز و پریچارد با بررسی 600 زن حامله که از این میان 262 نفر آنها تحت آموزشهای هیپنوتیزم بودند دریافتند که دردهای زنان اول زا هیپنوز شده از 9. 3 ساعت به 6. 4 ساعت کاهش می یابد(سه ساعت کاهش دردهای زایمان) و در زنان چند زایمانی این دردها از 6. 2 ساعت به 5. 3 می رسد (یک ساعت کاهش دردزایمان) همچنین دردهای مرحله دوم زایمان از 50 دقیقه به 37 دقیقه می رسد.
در تحقیق مقایسه ای دیگری که بین روش لاماز و هیپنوتیزم صورت گرفت(51 نفر لاماز و 45 نفر هیپنوتیزم) مشاهده شد که دردهای اولیه زایمان در گروه تحت هیپنوتیزم شده در مقایسه با گروه تحت لاماز 98 دقیقه و مرحله دوم زایمان 40 دقیقه کوتاهتر شده است همچنین زنان رضایت بیشتر، اضطراب کمتر و خواب راحت تری را گروه تحت هیپنوزتجربه کرده اند. در بریتانیا در یک مطالعه مهم بین 270 نفر که در سه گروه مستقل و مساوی تقسیم شده بودند متوجه گردیدند طول دردهای مرحله اول و دوم زایمان در گروه هیپنوز شده6 ساعت و 21 دقیقه، در گروه تن آرامی(ریلاکس شده) 9 ساعت 28 دقیقه و در گروهی که تنها تحت نظر(کنترلی) بوده اند 9 ساعت 45 دقیقه بوده است.

این مطالعات تنها مختص ده های اخیر نبوده بلکه پیشتر نیز ابرامسون و هلرون در 1950 در تحقیقاتی بر روی یکصد مادر تحت هیپنوز در مقایسه با 88 زن زائو تحت کنترل 23/3 ساعت کاهش درد را ثبت کردند ملجر نیز در 1966 تقریبا به همین زمان کاهش دست یافت. تحقیقات انجام یافته فراوان دیگری در دنیا نیز انجام گرفته که همگی آنها در مراجع معتبر چاپ و مورد تایید قرار گرفته اند که تعدادی از انها در پانوشت امده است.
مصرف دارو:
در تحقیقی که در بریتانیا بر روی 45زائو تحت هیپنوزصورت گرفت در 55درصد آنها از هیچ گونه داروی برای تسکین دردهای مرحله اول و دوم استفاده نگردید این در حالی است در گروه تحت نظراین رقم تنها22 درصد گزارش شد.
در دو تحقیق ترکیبی دیگر بر روی 1000 تولد متوالی در850 زن حامله ای که تحت هیپنوز بودند این میزان عدم استعمال دارو 58 درصد اعلام شد. در پنج تحقیق دیگر این میزان به 60 الی 79 درصد رسید. تفاوتی که دراین بین در نتایج مشاهد می شود بدلایل مختلفی است یکی تبحر و تجربه هیپنوزکننده، دیگری خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و متفاوت گروه ها تحت بررسی است اما هر چه که باشد این میزان کمتر از 50 درصدنخواهد بود.
نرخ مداخله جراحی:
در یک تحقیق انجام شده در ایالت فلوریدا که بر روی 42 مادری نوجوان صورت گرفت بدلیل شرایط جسمی خاص که این قبیل از مادران دارند 22 نفر آنها تحت تاثیر هیپنوتیزم نیاز به هیچ گونه مداخله جراحی پیدا نکردند یعنی تنها6/47 درصد آنهاتحت عمل سزارین قرار گرفتند این در حالیست در گروه 20 نفره تحت کنترل 12 تای آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند (60 درصد). اما تفاوت محسوس تر در میزان سپری کردن زمان و هزینه های اقامت و درمان بیمارستانی بود درگروه اول تنها یک نفر بیشتر از دو روز را دربیمارستان سپری کرد(4/2 درصد) در حالیکه در گروه دوم این تعداد از 20 نفر به 8 نفر رسید(40 درصد).
هارمون و هینان و تییر در 1990 در مطالعه ای که بر روی زنان اول زای تحت آموزش هیپنوز انجام دادند متوجه شدند نمره آپگارآنها بلاتر رفته و استفاده از دارو نیز بشدت کاهش یافته است. در ضمن 84% از زنان تمایل خود را برای زایمان طبیعی نشان داده اند که این بالاترین نرخ تولد برای مادران اول زای به ثبت رسیده است.
افسردگی پس از زایمان
مک کارتی در سال 1998، در تحقیقاتی که بر روی 600 زن حامله که تنها پنج جلسه 30 دقیقه ای تحت هیپنوز بودند مشاهده کرد هیچگونه افسردگی پس از زایمان در آنها وجود ندارد. این در حالی است که در حالت معمول 10 الی 15 درصد زنان به افسردگی های پس از زایمان دچار می شوند. این مشاهدات نشان داد حتی یک مداخله ساده توسط هیپنوتیزور اثرات گسترده ای هم در بعدپزشکی و هم در بعد اجتماعی بر جای می گذارد.
انجمن پزشکی بریتانیا در سال 1993 اعلام کرد یک چهارم از زنان حامله آن کشور از درمانهای مکمل برای زایمان بهره می برندو بیش از یک قرن است که هیپنوتیزم برای زایمان در دنیا استفاده می شود. مطمئناً اگر امارهای 2010 منتشر می شد با توجه به آگاهی مادران این رقم هم اکنون به حداقل 50 درصد نیز می رسید.
دکتر خدایی متخصص زنان و مامایی کسی که از چهار عمل جراحی هینوتیزمی انجام شده توسط استاد الماسیان دو عمل آن را با همراهی و تیم ایشان مدیریت و رهبری می شد جمله زیبایی دارند «هیپنوتیزم علمی بسیار زیباست که توانایی های انسان در آن بسیار زیادمی باشد و ما دوست داریم تمام مردم، با علاقه این علم را بدون خرافات اطرافش بشناسند و در جنبه های مختلف زندگی از آن استفاده کنند. ما اولین قدم ها را درخصوص ورود متافیزیک به پزشکی برداشتیم و هر کسی با هر خلاقیتی که دارد، می تواند متافیزیک را در زمینه های مختلف به کار بگیرد. وقتی ادیسون الکتریسیته را کشف کرد، نهایت هنرش این بود که لامپ را با آن روشن کند ولی الان کمترین کاری که با الکتریسیته می شود، روشن شدن لامپ است. ما می خواهیم این علم با تمام توانایی هایش مثل بقیه علوم شناخته شود». باشد که چنین گردد.

منبع :