آکاایران: سلطانی نژاد: به جای خریدن اسباب بازی های گران قیمت، می توانید با استفاده از ابزاری که در خانه در اختیار دارید اسباب بازی هایی با کمک فرزندان خود بسازید که هم در هزینه ها صرفه جویی می کند هم فرزندتان خوشحال تر خواهد بود.

آکاایران: با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازیدچیزهایی که برای ساختن این هواپیما نیاز دارید:

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

آموزش کاردستی هواپیما
۱- شکافی در بطری مطابق شکل ایجاد کنید.
در طرفین بطری یک شکاف به طول ۳ سانتی متر و عرض ۱٫۵ سانتی متر ایجاد کنید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید


۲- بدنه هواپیما را طراحی کنید.
دو تکه مساوی برای نیمه عقبی هواپیما ایجاد کنید. از طراحی این تکه ها با مداد استفاده کنید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

۳- بدنه و سکان عقبی هواپیما را متصل کنید.
با استفاده از نوار چسب قسمت هایی که برش دادید به بطری متصل کنید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید


,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

۴- موتورهای هواپیما را طراحی کنید و برش دهید.
دو مستطیل ۱۲ سانتی متر در ۲ سانتی متر روی کاغذ ببرید. این ها موتورهای هواپیما هستند. مستطیل ها را لوله کنیدو به دو طرف بدنه هواپیما بچسبانید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید


,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

۵- بال ها را طراحی کرده و برش دهید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

۶- پره جلوی هواپیما
با استفاده از درب بطری دایره پره را بکشید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

۷- مطابق سلیقه خود جزئیات را اضافه کنید.
می توانید روی هواپیما طراحی هایی به سلیقه خود ایجاد کنید.

,با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید


منبع :