آکاایران: به راستی پسرها و دخترها از چه افرادی بیشتر الگو می گیرند؟

پورتال آکا ایران، پژوهش محققان دانشگاه نیوکاسل نشان می دهد مادران اولین الگوهای قدرتمند برای دختران محسوب می شوند و بر همین اساس بی تحرکی مادران بی تحرکی دختران را نیز به دنبال دارد.

محققان می گویند باورها و اعتقادات دخترها می تواند مستقیما از مادرانشان برگرفته شده باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مادران تاثیر مهمی را بر فعالیت فیزیکی دخترانشان دارند.

محققان با بررسی چگونگی تاثیر مادران بر فعالیت فیزیکی دختران، گروهی از ثبت نامی های کلاس های ورزشی را مورد مطالعه قرار دادند. دخترانی که مادران فعال تری داشتند، خودشان نیز فعال تر بودند.

دخترانی که مادرانشان باورهای جدی در مورد فواید ورزش منظم داشتند زمان بیشتری را صرف فعالیت و ورزش های ملایم تا قدرتی می کردند.

جالب اینجا بود که تنها زمانی که مادران در حالت بی تحرکی به سر می بردند دختران نیز فعالیت نداشته و به دیدن تلویزیون یا کار با کامپیوتر می پرداختند.

به گفته محققان این برای مادران مهم است که با شرکت در فعالیت های ورزشی برای دختران خود الگو باشند و آنها را برای انجام ورزش ترغیب کنند تا اینکه با بی تحرکی خود الگوی رفتارهایی نظیر تماشای تلویزیون، کار با تبلت و کامپیوتر باشند.

بنا بر این گزارش، به طور کلی زنان و دختران کم تحرک تر از مردان و پسران هستند.