آکاایران: عفونت هایی که به سرطان ختم می شوند

آکاایران: این مسئله در مورد همه ویروسها صدق نمی کند. تنها ویروسهایی که توانایی ایجاد تغییر در ساختمان ژنتیکی سلول را دارا هستند می توانند شانس ابتلاء به سرطان را افزایش بدهند.

تحقیقات، رابطه برخی از این ویروس ها با سرطان های مختلف را به اثبات رسانیده است. از جمله:
ویروس HIV
ویروس پاپیلومای انسانی
هپاتیت B و C
ویروس اپشتین بار
لوسمی انسانی سلولهای تی  (HTLV-1)
عفونتهای باکتریایی

مطالعات در این زمینه ادامه دارد ، اما در بین باکتریها تنها رابطه هلیکوباکتر پیلوری که در معده برخی افراد وجود دارد با سرطان معده به اثبات رسیده است.
عفونتهای انگلی
شیستوزوما

در بین انگلهای انسانی شیستوزوما شناخته شده ترین انگل مرتبط با سرطان می باشد که احتمال ابتلاء به سرطان دیواره مثانه را افزایش می دهد.ظاهراً ربطی به عوامل صنعتی و شغلی ندارد ، اما درمحیط های صنعتی، آلودگی به این انگل بیشتر می باشد. شیستوزوما در بافت مثانه لانه گزینی کرده، موجب سرطان مثانه خواهد شد.

تهیه و گردآوری: گروه بیماری های آکا ایران

منبع :