آکاایران: اهمیت مراقبت های بهداشتی در دانش آموزان

آکاایران: مربیانی که به کار مراقبت های بهداشتی مدارس مشغول اند علاوه بر شناخت زمینه های مختلف بهداشت مدرسه و دانش آموزان و احاطه بر مسایل متنوع و کیفیت مناسب عرضه و بیان آموزش بهداشت، وظیفه اساسی دیگری نیز بر عهده دارند که عبارت از توجه به مراقبت های فردی دانش آموزان است…این مراقبت ها سه زمینه جدا از هم دارد: • ایجاد […]
مربیانی که به کار مراقبت های بهداشتی مدارس مشغول اند علاوه بر شناخت زمینه های مختلف بهداشت مدرسه و دانش آموزان و احاطه بر
مسایل متنوع و کیفیت مناسب عرضه و بیان آموزش بهداشت، وظیفه اساسی دیگری نیز بر عهده دارند که عبارت از
توجه به مراقبت های فردی دانش آموزان است…
این مراقبت ها سه زمینه جدا از هم دارد: • ایجاد کمک های اولیه بهداشتی برای دانش آموزانی که در مدرسه دچار حادثه
یا مشکلی شده و به نوعی نیاز به اقدام فوری پیدا کرده اند.
در این مورد پس از انجام خدمات اولیه بهداشتی و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و اطمینان از افزایش امکان
و احتمال بهبودی باید نسبت به مطلع کردن والدین دانش آموز مصدوم و انتقال وی به خانه یا مراکز درمانی اقدامات
لازم صورت گیرد.
• شناخت مشکلات بهداشتی دانش آموزان از طریق بیماریابی با معاینات بهداشتی متناوب • مراقبت های لازم بهداشتی از دانش آموزانی که در
کار بیماریابی مشکلات پنهان و یا پیدای آنها کشف و مشخص شده است و باید به نحو مستمر و صحیح
تحت مراقبت های ویژه قرار گیرند و از خدمات خاص بهداشتی درازمدت برخودار شوند.
• جلب همکاری آموزگاران مدرسه در جهت شناسایی دانش آموزانی که مشکوک به مشکلات فراگیری بوده و یا احتمالا از بهره هوشی
کمتری برخوردار هستند و سپس معرفی این کودکان به مراکز سنجش تست های هوشی یا به پزشکان متخصص اعصاب و روان
به وسیله مذاکره و جلب نظر والدین نسبت به پیگیری این مسایل، شناخت مشکل و چگونگی راه حل آن.
• جلب همکاری آموزگاران مدرسه در جهت شناسایی و معرفی دانش آموزانی که به نحوی مبتلا به کندی درک و دریافت
و یا افت تحصیلی هستند و توجه بیشتر به کشف علت یا علل آن از طریق مصاحبه با والدین در
زمینه پیدا کردن عوامل آن.
منبع: salamatiran.com
.

منبع : persianv.com