آکاایران: ذهن خود را با اندیشه های جالب و محرک پر کنید. تاثیر مفید و مناسب آن به صورت و بدن زنان میانسال داده می شود. اینگونه جذابتر و شاداب تر می شوید

مثبت فکر کردن زنان میانسال

به نقل از سفیدک بخش بهداشت زنان : ایجاد نگرش مثبت دربارهٔ خودتان و دیگران در شرایط زندگی به شما ظاهر شاداب و جوان میدهد. آیا توصیهٔ لنا را به یاد دارید؟ ذهن خود را با اندیشه های جالب و محرک پر کنید. تاثیر مفید و مناسب آن به صورت و بدن زنان میانسال  داده می شود. اینگونه جذابتر و شاداب تر می شوید.

زنان میانسال برای افزایش انرژی مثبت فکر کنند + آموزش

حتی اگر ۴۰ سالهٔ امروز در مقایسه با ۴۰ سالهٔ ۲۰ سال قبل بهتر و شاداب تر به نظر میرسد پیر شدن و پا به سن گذاشتن امری ناگزیر است. اما میتوانید جنبه های مثبت خود را تقویت کنید. میتوانید در شرایط بهتری قرار بگیرید هر چند این به معنای بازگشت به ۲۵ سالگی نیست.

پذیرفتن شرایط چهل و چند سالگی اولین قدم برای تقویت جنبه های مثبت است. تأکید اصلی باید بر پذیرفتن چالش های جدید و امتیازاتی باشد که زندگی به شما تقدیم می کند. چالش های جدید می توانند نونوار کننده باشند. همه چیز بستگی به طرز تلقی شما دارد. وقتی این مرحلهٔ جدید از زندگی را می آموزید فرصتها و لذتهای بیشتری شما را در احاطه می گیرند.

ذهنی که به روی نقطه نظرهای جدید باز است و مایل است که به یادگیری خود ادامه دهد و راه های بهتری برای زندگی پیدا کند، با دشواری های کسی که تصمیمش را گرفته تا سخت و بی انعطاف باشد رو به رو نخواهد شد. داشتن ذهن باز، انعطاف پذیر و سازگار بودن روی حالت ظاهری شما تأثیر میگذارد. قبول نکنید که نمی توانید خود را با تغییرات تطبیق بدهید. این قاعدهٔ طلایی را همیشه به خاطر داشته باشید – آمادگی برای یاد گرفتن و همراه زمان تغییر کردن دل شما را جوان نگه می دارد و به چهرهٔ شما هم حالت جوانتری میدهد.

لوت برکم در ۸۲ سالگی چنین فلسفهٔ جوانی دارد:

«فلسفهٔ زندگی من: قبول ندارم که شاد نباشم، تسلیم شوم، بیمار شوم… من همه روزه صبح وقتی از خواب بیدار می شوم میگویم خوب امروز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعد به حادثه ای که خوب و خوشایند است فکر می کنم. این به من احساس شادی میدهد. اگر وقتی از خواب بیدار می شوم احساس بی حالی و افسردگی کنم. سعی می کنم چیزی هر اندازه کوچک و جزئی را بیابم تا آن روز را به روزی بهتر تبدیل کند. از آن روزی ارزشمند بسازد.»

لوت احتمالا نمی داند که قالب سازی ذهنی میکند. اما واقعیت این است که چنین کاری می کند. تغییر دادن قالب ذهنی روشی است که به شما کمک می کند تا احساسات خود را تغییر بدهید و برداشت جدیدی دربارهٔ حوادث یا یک تجربه به دست آورید. این تکنیک بسیار جالبی است که نشان میدهد که تفسیر کردن هر حادثه ای بستگی به قالب ذهنی شما دارد. برای مثال تصور کنید که کسی حرف بی موردی زده و شما احساسی رنجش و خشم می کنید. میتوانید با قالب سازی ذهنی با این شرایط مقابله کنید.

بی جهت با آن حادثه برخورد نکنید و درگیر نشوید «چرا به من چنین حرفی زد؟» به جای آن از خود بپرسید آیا از من عصبانی است؟ آیا او روز بدی را پشت سر گذاشته است؟ دیگر چه معانی میتواند وجود داشته باشد؟ وقتی این سؤالات را میپرسید متوجه می شوید که این مسائل به زودی اهمیت خود را از دست میدهند. قالب سازی ذهنی به شما کمک می کند تا بدانید هر موقعیت، حتی اگر در لحظهٔ بد و وحشتناک باشد دارای عناصر مثبتی هم هست، هر چند ممکن است این جنبه های مثبت را در پس زمینه ببیند.

.

منبع :www.sefidak.com