آکاایران: بعضی از زنان بدون این که به هویت راستین خود فکر کنند به میانسالی میرسند. همهٔ ما بدون این که متوجه باشیم به پازل زندگی خود چیزهایی می افزاییم اما بسیاری

خودتان را بشناسید

بعضی از زنان بدون این که به هویت راستین خود فکر کنند به میانسالی میرسند. همهٔ ما بدون این که متوجه باشیم به پازل زندگی خود چیزهایی می افزاییم اما بسیاری از ما به این نتیجه میرسیم که آن را گسترده و بزرگ نکنیم. اما وقتی این کار را می کنیم می توانیم به مقدار زیاد از آن سود ببریم و از آن مطالبی بیاموزیم، منتظر ننشینید و دست روی دست نگذارید که دیگران شما را تعریف کنند و به شما بگویند که چگونه هویتی دارید. این شما هستید که باید هویت خود را تعریف کنید زیرا اطلاع از خود یعنی یاری رسانیدن به خویشتن. زنان با فراست میانسال معمولا توضیح میدهند که چگونه خودشان را به مراتب بهتر درک کرده اند. از این مهم تر بسیاری از آنها میگویند که چه قدر راحتتر شده اند که به جای این که در پس نقاب زندگی کنند، خویش راستین شان را به نمایش بگذارند.

چگونه فراموش کنم سنم بالا رفته و پیر شدم

موریا، منشی ۴۳ سالهٔ یک دفتر حقوقی از کشفیات جدید خود حرف میزند:

«میدانید هرچه بزرگ تر می شوم اجزای بیشتری از شخصیت خود را می شناسم. خودم را بهتر میشناسم و بیشتر می توانم خودم باشم. این به شدت رهایی بخشی است. من یکی از آن زنانی بودم که از ۴۰ ساله شدن وحشت داشتم. اما به آن بدی که گمان می کردم نیست. برای من جنبهٔ روانی موضوع اهمیت داشت. اما وقتی بر این مسئله غلبه کردم، مطالب بسیار متعددی آموختم. البته چالشهای جدیدی سر راه سبز میشوند، اما در ضمن این فرصتی است که خودم را بهتر بشناسم.»

کارمن، ۴۴ سالهٔ وکیل هم با موریا موافق است:

«دوست دارم با معنویت خود کنار بیایم. هر چه سنم بیشتر میشود شادتر می شوم. وقتی جوانتر بودم، گرفته بودم، شاد نبودم، احساس خوشبختی نمی کردم اما حالا مسائل برای من روشن تر شده است. احساس می کنم هر روز به کشف جدیدی نایل می شوم. هر روزی که می گذرد من بیشتر به خودم تبدیل می شوم.»

تمرین: علم و اطلاع دربارهٔ خود

آرام بنشینید، قلم و کاغذی بردارید و به نکات زیر جواب بدهید:

ماه محل تولد

نزاد

 دین

موقعیت نکاحی

پس زمینهٔ خانوادگی

خاطرات مربوط به روابط اولیه

روابط فعلی

خاطرات دربارهٔ مدرسه

تجربیات مادری

تاریخچهٔ شغلی

محل زندگی

اتومبیلی که با آن رانندگی می کنید

سن و وضع ظاهر

لباسی که می پوشید

تصویری که از خود دارید

پس از آن که به این سؤالات جواب دادید، به جواب هایتان نگاه دقیقی بیندازید. چه تصویری از خود پیدا کردید؟ آیا در همهٔ این زمینه ها به خود اندیشیده اید؟ چه می بینید؟ آیا احساس هویت قدرتمندی دارید؟

بسیاری از زنان به این نتیجه رسیده اند که یکی از جنبه های مثبت دوران میانسالی این است که فرصت مناسبی برای خود یابی و خودشناسی است. شناختن بهتر خود و این که بتوانید خودتان باشید موفقیت بسیار مهمی است.

از فراست و بینش خود بیشتر استفاده کنید و دربارهٔ خود علم و اطلاع بیشتری به دست آورید. تکهٔ دیگری به آن پازل بیفزایید و بدانید که قدرت تعریف کردن خود تنها از عهدهٔ شما برمی آید. وقتی بدانید چگونه به خود نگاه کنید، به قدرت بیشتری می رسید. وحشت نکنید. به خاطر داشته باشید اگر هویت جاری خود را دوست ندارید، قدرت آن را دارید که آن را تغییر بدهید زیرا زن با فراست میداند که می تواند به زنی که
میخواهد تبدیل گردد.

.

منبع :www.sefidak.com