آکاایران: » عوارض روانی باروری با تخمک اهدایی در زنان نابارور

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه رویان، یکی از روش های جدید درمان ناباروری، استفاده از تخمک اهدایی است که روش کاربردی و موثری است اما چه اثر روانی می تواند در زنان بهرمند شده از این روش داشته باشد؟

به منظور پاسخ به این سوال، دکتر نرگس باقری لنکرانی، فائزه زارعی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، مطالعه ای کیفی را در خصوص تجربیات زنانی که با این روش صاحب فرزند شده اند انجام داده اند.

نتایج این پژوهش که در فصلنامه «مراقبت مبتنی بر شواهد» به چاپ رسید نشان داد، زنانی که با این روش صاحب فرزند شده اند در شرایط سخت و تنش زا قرار داشته و درگیر مسائلی مانند موانع مذهبی، مشقت های درمان، عوارض جسمی، خستگی، ناامیدی، تجربه شکست های مکرر در طول درمان، نارضایتی از ارائه خدمات و سردرگمی در طول درمان هستند.

این یافته لزوم وجود مشاوره در مراکز درمان ناباروری را نشان می دهد تا با کاهش عوارض روانی، در طول درمان به زوجین و به خصوص زنان کمک شود.

.

منبع :