آکاایران: رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، گفت: برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان سینه در کارگروه کشوری سرطان سینه بررسی و تصویب شد.

آکاایران: » برنامه غربالگری شایع ترین سرطان زنان تصویب شد


دکتر علی قنبری مطلق گفت: دستورالعمل تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان سینه روز گذشته در کارگروه کشوری سرطان سینه با حضور متخصصین جراح پستان، بهداشت باروری و رادیولوژی، همچین روسای ادارات سرطان و سلامت میانسالان معاونت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات این برنامه، با پیشنهاد تغییراتی در دستورالعمل پیشنهادی، به تصویب رسید.
وی افزود: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان جهان بوده و میزان بروز آن در حال افزایش است.
قنبری مطلق ادامه داد: در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان ، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوک به سرطان سینه و ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است. این برنامه به صورت پایلوت در ۴ شهرستان مراغه، شهرضا، بافت و نقده اجرا شده است و در حال بررسی برای توسعه به شهرهای دیگر است.
وی اظهار داشت: مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه کشوری، در این برنامه زنان ۳۰ تا ۶۹ سال توسط بهورز یا مراقب سلامت فراخوان شده و به ماما ارجاع داده می شوند. ماما زنان ارجاع شده را از نظر سوابق خانوادگی و فردی همچنین علائم مشکوک سرطان پستان، ارزیابی و سپس معاینه می کند و در صورت نیاز برای انجام اقدامات تکمیلی از جمله ماموگرافی، به سطح ۲ ارجاع می دهد. بررسی ها نشان می دهد حدود ۱۰ درصد افراد نیازمند خدمات تکمیلی در سطح ۲ هستند.

.

منبع :