آکاایران: تصاویر واقعی لقاح در انسان

برای اولین بار از تخمگذاری در انسان عکسبرداری شد

تخمدان های یک زن به طور معمول در ماه یک یا دو تخمک را رها می سازند ولی تا کنون فقط از مراحل تخمگذاری در حیوانات عکسبرداری شده بود.

دکتر Jacques Donnez پزشک متخصص زنان بطور اتفاقی در هنگام عمل هیسترکتومی (خارج کردن رحم) از مراحل آزاد شدن یک تخمک از تخمدان عکسبرداری کرد. این برای اولین بار است که از این اتفاق در بدن انسان عکسبرداری می شود.:: او می گوید قبلا چنین پنداشته می شد که این فرایند بصورت انفجاری صورت می گیرد ولی تخمک گذاری که او شاهدش بوده حدود ۱۵ دقیقه طول کشیده است.

آکاایران: تصاویر واقعی لقاح در انسان

 

تصاویر واقعی لقاح در انسان  -آکاتصاویر واقعی لقاح در انسان  -آکا
 

تصاویر واقعی لقاح در انسان  -آکاتصاویر واقعی لقاح در انسان  -آکا
 

تصاویر واقعی لقاح در انسان  -آکاتصاویر واقعی لقاح در انسان  -آکا

.

منبع :