آکاایران: خوراکیهای مؤ ثر بر جنین در حاملگی

خوراکیهای مؤ ثر بر جنین در حاملگی

بارداری تا بلوغ 3 دیدگاه 9,433 بازدید

” پیامبر اسلام ” ( ص ) فرمودند :

” زنان آبستن در آخرین ماههای بارداری خرما بخورند تا فرزاندانشان خوش اخلاق و بردبار شوند “(۱)

و همچنین فرمودند : ” به زنان آبستن سفارش کنید به بخورند تا فرزاندانشان خوش اخلاق شوند .”(۲)

” امام رضا ” ( ع ) فرمودند :

” خوردن به عقل و هوش را زیاد می کند ” (۳)

پیامبر اسلام فرمودند:

” هر زن آبستنی که خربزه بخورد بچه اش دلپذیر و خوش اخلاق می گردد . ” (۴)

” امام صادق ” ( ع ) فرمودند :

” به زنان خویش دردوران نفاس شان خرمای برنی بخورانید تا اولاد شما خوب وزیبا شوند . “(۵)

و فرمودند زن بارداری که به بخورد فرزندش خوشبو و سپیدرو می گردد.(۶)

“امام رضا ” ( ع ) می فرمایند :

” به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق و … گردد ” (۱)

پیامبر اسلام ( ص ) می فرمایند :

” بانوان را در ماهی که وضع حمل می کنند خرما بخورانید تا فرزاندانشان حلیم و پرهیزگار گردند .

.

منبع :