آکاایران: دوغ را با این غذاها نخورید

مطالعات نوین دانشمندان نشان می دهد لبنیاتی مانند ماست و دوغ باعث می شوند تا خانم ها به فقر آهن دچار شوند.

بهترین زمان برای مصرف لبنیات در صبحگاه و شب قبل از خواب است و پزشکان توصیه می کنند خانم ها در طول روز کمتر از لبنیات استفاده کنند.بیشترین زمان جذب آهن لبنیات در صبحگاه و شب است و در غیر این صورت مواد پروتئینی کلسیمی و آهن موجود در لبنیات هرگز در بدن خانم ها جذب نمی شود.

فقر آهن در زنان با مصرف دوغ با این غذاها -آکافقر آهن در زنان با مصرف دوغ با این غذاها -آکا

پوکی استخوان در خانم ها از دیرباز مورد توجه قرار داشته است اما به علت آنکه بیماری خاموشی است کمتر خانم ها آن را پیگیری می کنند.پزشکان توصیه می کنند خانم ها همراه غذا دوغ و ماست نخورند و سعی کنند در سال یک بار آزمایش تراکم استخوان را انجام دهند.

پزشکان همچنین توصیه می کنند والدین همراه غذا به کودکان ماست ندهند در غیر این صورت کودک دچار شکستگی های استخوان می شود و از سقف رشد او کاسته می شود.

.

منبع :