آکاایران: وقتی به آزمایشگاه می روید و تست قند خون می  دهید در برگه آزمایش سه گزینه به چشم شما میخوره: FBS، 2hours after meal و Hb1Ac . اما این نوشته ها به چه معنی است و شما باید در چه رنجی باشد. البته هر آزمایشگاه ممکنه رنج نرمال خود را تعریف کنه. اما بطور میانگین رنج نرمال قند خون در ساعات مختلف ذکر شده است:

رنج قند خون دوساعته، قند خون ناشتا و Hb1Ac

 

طبقه بندی افراد

قند خون ناشتا (FBS)

قند خون دو ساعته

(2hours after meal)

قند زمان خواب

قند سه ماهه ( Hb1Ac)

نرمال

بین 70 تا 100

کمتر از 140

زیر 120

زیر 6 درصد

پیش -دیابت

بین 101 تا 125

بین 140 تا 199

 

بین 6 تا 7 درصد

دیابتی

بالای 125

بالاتر از 200

بین 90 تا 150

بالای 7 درصد

 

توصیه های رنج قند خون در افراد دیابتی:

رنج قند خون در افراد دیابت نوع 1 بصورت زیر می باشد:

قبل از غذا، بهتره که قند خون در رنج :

  • 90 تا 130 برای افراد بزرگسال
  • 90 تا 130 برای کودکان 13 تا 19 سال
  • 90 تا 180 برای کودکان 6 تا 12 سال
  • 100 تا 180 برای کودکان زیر 6 سال

بعد از غذا، بهتره که قند خون در رنج :

  • 90 تا 150 برای بزرگسالان
  • 90 تا 150 برای کودکان 13 تا 19 سال
  • 100 تا 180 برای کودکان 6 تا 12 سال
  • 110 تا 200 برای کودکان زیر 6 سال

رنج قند خون در افراد دیابت نوع 2 بصورت زیر می باشد:

بطور معمول، قبل از غذا

  • برای بزرگسالان 70 تا 130

2 ساعت بعد از غذا

  • کمتر از 180 برای بزرگسالان

رنج قند خون دوساعته، قند خون ناشتا و Hb1Ac در کودکان

میزان قند خون ناشتا

مقادیر ایده آل هموگلوبین A1c در سنین مختلف 

قند خون ناشتا

معیارهای تشخیص اختلال در تحمل گلوکز

میزان قند خون دوساعته

 

 

.

منبع : ooma.ir