آکاایران: هرچند که بلوغ مراحل خاص خود را دارد که به ترتیب طی می شود اما سن تقویمی شاخص های خوبی برای شروع بلوغ نیست بلکه شاخص های مهمتری نشانه بلوغ فیزیکی یک دختر نوجوان است:

-1 سن استخوانی : اگر سن استخوانی دختری همپای سن تقویمی او و یا حتی با یکسال اختلاف باشد نشانه بلوغ جسمی می باشد.

-2 بروز صفات ثانویه جنسی از اولین علائم بلوغ است : ابتد ا در 5 مرحله پستان ها بزرگ و آرئول پررنگ تر می شود. رویش مو در ناحیه پو بیس و لب های بزرگ تناسلی خارجی زنانه (در 5 مرحله ) نیز از دیگر صفات ثانوی  بهداشت خانواده جنسی است. موازی با بزرگ شدن پستان ها رحم نیز از نظر طول و قطر فوندوس و ضخامت رشد می کند.

-3 زمانی که اولین خونریزی قاعدگی آغاز می شود ( منارک) : هرچند که از آخرین مراحل بلوغ است اما واضح ترین و ملموس ترین علامت بلوغ می باشد که نشان دهنده امکان و ظرفیت فعالیت های جن سی در یک نوجوان نیز می باشد. زمانی بلوغ در یک دختر نوجوان ، کامل شده است که رشد استخوانی، بروز صفات ثانویه جنسی و آغاز قاعدگی هر سه رخ دهد . هرچند که همزمان نباشند . ابتدا بزرگ شدن پستان ها حدود یکسال پس از افزایش قد و یکسال بعد، قاعدگی آغاز میشود.

عوامل مؤثر بر بلوغ

-1 نژاد : تمامی مراحل بلوغ (تلارک پوبارک منارک) در سیاه پوستان زودتر از سفیدپوستان دیده می شود . ضمنا دختران ژاپنی زودتر از سایر دختران آسیایی به سن بلوغ میرسند.

-2 وضع تغذیه : سوء تغذیه موجب کوتاهی قد و تأخیر سن بلوغ می شود در جوامع اروپایی و آمریکایی تغیر الگوی تغذیه ای و افزایش مصرف چرب یها و پروتئین ها موجب کاهش متوسط سن بلوغ دختران شده است.

-3 فعالیت فیزیکی : دخترانی که ورزشکارند و فعالیت های فیزیکی مرتب و مداوم دارند زودتر از دختران دیگر بالغ میشوند.

-4 عوامل فامیلی و ژنتیکی : متوسط سن من ارک در دوقلوهای مونوزیگوت (یک تخمکی ) برخلاف دیزیگوت ها (دوتخمکی) یکسان است ، همچنین در مهاجران آسیایی به اروپا علیرغم داشتن شرایط یکسان اجتماعی، تغذیه ای و فعالیت های فیزیکی، متوسط سن منارک تغییری نکرده است.

.

منبع : ooma.ir