آکاایران: عفونت گنوکوکی می تواند در هر یک از سه ماهه های باردار ی تاثیر مخربی بر روی پیامد بارداری داشته باشد .

زایمان زودرس، پارگی پیش از موعد پرده های جنینی ، عفونت پرده ها ی جنینی وعفونت بعد از زایمان در زنانی که به هنگام زایمان عفونت گنوکوکی در آنها ثابت شده است شیوع بیشتر ی دارد .

سفتریاکسون و سفیکسیم برای درمان عفونت سوزاکی در زملن بارداری باید مورد استفاده قرار بگیرد .

شرکای جنسی متعدد، فقر، سوء مصرف مواد، روسپی گری، ابتلا به سایر بیماری های مقاربتی احتمال ابتلا به سوزک را بیشتر میکند، در ضمن در مجردها، سن کمتر از ۲۵ سال، درمعرض سوزاک احتمال خطر بیشتری وجود دارد

اگر خانم حامله مبتلا به سوزاک باشد، هنگام زایمان آنرا به نوزاد منتقل خواهد کرد. این می تواند در نوزاد سبب کوری، عفونت مفصلی و یا عفونت کشنده خون شود. اگر خانم حامله مبتلا به سوزاک باشد، هر چه سریعتر باید درمان شود تا خطر انتقال به نوازد کاهش پیدا کند.

.

منبع : ooma.ir