آکاایران: چرا سن یائسگی زنان ثابت نیست؟

آکاایران: این تنها عامل ارثی یائسگی است. هرچند به عواملی مانند ذخیره تخمدان، وضعیت و سلامت جسمی هم وابسته است.

متخصص زنان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :