آکاایران: آماده شدن برای ماموگرافی سینه

آکاایران: دکترها ممکن است ماموگرام فعلی را با عکس های قبلی مورد مقایسه قرار دهند تا هر تغییری را کشف کنند.

رعایت این توصیه ها هنگام گرفتن ماموگرافی به شما کمک می کند:
ـ اگر ایمپلنت سینه دارید، به تکنسین قبل از انجام ماموگرافی خبر دهید.
ـ در زمان آزمایش، از مالیدن هر لوسیون، پودر، عطر یا دودورانت زیر بغل یا نزدیک قفسه سینه که ممکن است بر نتایج اثر بگذارد، پرهیز کنید.

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :