آکاایران: خوابیدن و نشستن در زمان بارداری

آکاایران: در مطلب زیر تلاش شده تا ایده آل ترین حالت هایی که مادر میتواند در آن قرار بگیرد توضیح داده شود؛ حالت هایی که تمرین آنها کمک می کند تا از شدت درد دوران بارداری یا حتی زمان فارغ شدن، کم شود. از تمامی حرکات زیر در هر حالتی می توانید استفاده کنید به خصوص در زما ن هایی که سرکار هستید (اگر شاغلید) یا خوابیدن.

 

● حالت های پیشنهادی در محل کار
۱) حالت نشسته: اگر صندلی دارید که حالتش طوری است که می تواند جلو و عقب شود، سعی کنید حداقل ۱۰ دقیقه تا یک ربع صندلی خود را به حالت عقب بکشید و دراز بکشید. دست هایتان را کنار بدن قرار دهید و روی حالت دم و بازدمتان تمرکز کنید. چشم هایتان را برای لحظاتی ببندید.
۲) حالت های پیشنهادی در منزل
حالت دیگر پیشنهادی استفاده از یک صندلی در همان حالت است به طوری که دست ها را درهم حلقه کرده به حالت دست به سینه شوید. باز هم برای زیردست ها از بالش استفاده کنید. در این حالت پاها کمی حالت جمع تری دارند. شکم و لگن در حالت آزادی قرار دارد. جنین به راحتی می تواند جابه جا شود. اگر در روزهای آخر دوران بارداری تان هستید و احساس درد کردید، وقتی به این حالت در بیایید از میزان دردتان کاسته می شود.

۳) حالت های پیشنهادی برای روزهای آخر بارداری
ترجمه: مریم امیدی


گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :