آکاایران: دوران باروری هر زنی بین سال های بلوغ و یائسگی  زندگی او است. از مشخصه های شروع  این دوران محدوده سنی 14-15 سالگی است که با دوره بلوغ همزمان میشود.بلوغ دوره  تغییرات هورمون های استرو ئیدی جنسی است. که  با افزایش ناگهانی هورمون های جنسی (آندروژنها) ، افزایش سرعت رشد جسمی،  (Puberty) جنسی  و بروز صفات ثانویه جنسی ، صورت می گیرد. سن شروع بلوغ براساس شرایط تغذیه ای و محیطی متفاوت است . متوسط سن بلوغ 12 سالگی است . بهداشت باروری هر زنی علاوه بر تغییرات هورمونی از عوامل دیگری چون فاکتورهای محیطی و تغذیه نیز متأثر می شود. از آنجاکه هر زنی بطور متوسط 35 سال خود را در محدوده سنین باروری سپری می کند و در همین دوران بارداری، شیردهی و حتی مراقبت از کو دکان نیز بر عهده او می باشد . لذا توجه به سلامت و بهداشت زنان در این فاصله زمانی اهمیت ب ه سزایی خواهد داشت . هرگونه اقدام بهداشتی و درمانی در این دوران سلامت زن را در سراسر زندگی ، تضمین می کند و بدین طریق ضامن سلامتی و در نهایت، سلامت جامعه خواهد بود . دوران های مختلف زندگی یک زن در این محدوده سنی او  بر روی نقش های مختلف او در زندگی اجتماعی مانند تحصیل و اشتغال تأثیر می گذارد . تغییرات اجتماعی و پیشرفت های تکنولوژی و دانش و آگاهی مردم در دهه های اخیر ، موجب ارتقاء سطح سلامت باروری زنان در کشورهای توسعه یافته شد ه است اما در کشورهای در حال توسعه همچنان مشکلات فراوانی در زمینه بهداشت باروری در نتیجه عدم آگاهی زنان دیده می شود . ارتقاء کیفیت خدمات بهداشت باروری در تشخیص و درمان اختلالات باروری می تواند بطور چشمگیری در سلامت جسم و روان زنان مؤثر باشد لذا شناخت و اولویت بندی چالش ها، در این دوران، اهمیت به سزایی دارد.

این مشکلات عبارتند از :

• بارداری در سنین نوجوانی و جوانی

اختلالات قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی

• ناباروری

• بارداری های ناخواسته

• سقط

بیماری های مقاربتی

• عوارض دوران بارداری و نفاس .

دست یابی به راه حل برا ی هرکدام از مجموعه مشکلات فوق، نیاز به مطالعات، بررسی و پژوهش های عمیقی دارد و این یکی از وظایف متولیان امر بهداشت و درمان است.

.

منبع : ooma.ir