آکاایران: تمایلات جنسی

آکاایران: تمایلات جنسی  در ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی رفتار انسان وجود دارد.در واقع تمایلات جنسی ابعاد مختلفی را در بر میگیرد و شامل چرخه اییست که 5حس را در بر گرفته و در مرکز آن هم مغز انسان به عنوان کنترل کننده قرار گرفته.در اصل باید میان جنبه های زیستی ، روانی و اجتماعی تمایلات جنسی تفاوت و حد فاصلی وجود داشته باشد اما در زندگی واقعی انسان ها این جنبه ها از هم جدا نیستند.ممکن است بیمار بتواند جنبه جسمانی و یا روانی  اختلال جنسی اش را تشخیص دهد و ممکن است در نگاه اول درست به نظر برسد اما با کمی تحقیق بیشتر از نظر روانپزشکی ، بیماری فرد بیشتر میتواند جنبه ذهنی داشته باشد
به طور کلی میتوان گفت تمایلات جنسی 3 بعد دارد .
1-    The dimension of reproduction یا بعد میل و شهوت جنسی 
2-    The dimension of reproduction یا بعد تولید مثلی
3-    The dimension of attachment یا بعد تمایل به جنس مخالف و جفت شدن 
این ابعاد تمایلات جنسی در یک فرد علاوه بر واقعیت ، در تخیل هر فردی تجربه شده و ارزش ها در آن طبقه بندی میشود.
بعد میل جنسی در هر فرد تجربه اییست که با دیگر تجارب زندگی فرد متفاوت بوده و میتواند توصیف کننده رفتار جنسی فرد باشد.میل جنسی یا شهوت میتواند حتی در خودارضایی هم وجود داشته باشد.این بعد میتواند از 2 بعد دیگر کاملا جدا باشد.برانگیخته شدن چنین بعدی از تمایلات جنسی فرد میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد حتی مشاهده فیلم های پورنو و یا تصاویر عریان از بدن انسان  و در واقع این بعد میتواند شروع کننده ابعاد دیگر باشد.در حقیقت شایع ترین اختلالات جنسی افراد در نتیجه عدم وجود همین بعد یعنی میل جنسی و شهوت پدید می آید.
بعد تولید مثلی تمایلات جنسی در زن و مرد متفاوت است.ممکن است به نظر برسد که تمایلات جنسی در زن در محدوده زمانی  بلوغ تا یائسگی است و در مرد در تمام طول زندگی اش وجود دارد اما در حقیقت این فقط بعد تولید مثلی زندگی فرد است که دارای چنین محدوده ایست و میتوان از طرق مختلف این بعد را از ابعاد دیگر جدا کرده تا زندگی جنسی فرد فقط به محدوده زمانی خاصی نباشد.
بعد وابستگی  در زندگی جنسی چیزی نیست که توسط انسان اختراع شده باشد بلکه به صورت ذاتی در همه مخلوقات وجود دارد. این بعد با ارتباط اجتماعی فرد رابطه بسیار نزدیکی دارد به گونه ایی که میتوان به جای attachment از ارتباط  استفاده کرد.در واقع ذهن اجتماعی انسان ها برای چنین ارتباط هایی از پیش برنامه ریزی شده و یک نیاز ذاتی است.
یافته های نوروبیولوژی :
هیجانات و احساسات و نوروبیولوژی مغز یک سیستم بوده که به ارتباط میان اشخاص وابسته است و با آن سازگار شده.در مغز نواحی مختلفی وجود دارد که در هنگام فعال بودن برخی از این نواحی ممکن است نواحی دیگر غیر فعال باشند.شاید با توجه به خاموش و روشن بودن این نواحی بتوان معنای جمله عشق انسان را کور میکند را فهمید زیرا در صورت فعال شدن چنین منطقه ایی ، نقطه ایی از مغز که مربوط به نگرانی در مورد شریک جنسی است غیر فعال شده و همزمان سیستم پاداش با فعالیت خود سبب ترشح اندورفین شده که به شادی و اعتماد بیشتر و احساس بهتر با شریک جنسی  کمک میکند.
عملکرد ارتباطی در تمایلات جنسی:
انسان در طول زندگی اش میتواند با برقراری ارتباط به نیازهایی از جمله اعتماد ، امنیت ، پذیرفته شدن ، گرما ، نزدیکی و ... پاسخ دهد و در صدد برآورده کردن چنین نیازهایی است.برای مثال میتوان به ارتباط پوست با پوست نوزاد در هنگام شیر خوردن و برقراری ارتباط عاطفی با والدین اشاره کرد.
در ابتدا چنین ارتباطی با استفاده از ارتباط پوستی ، چشمی و دیگر حواس بدست می آید و به تدریج این ارتباط گسترش یافته و به برقراری ارتباط جنسی می انجامد.

.

منبع : ooma.ir