آکاایران: جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

دوران پریود  Menstrual cycle خانم ها بر حسب فرهنگ ما انقدر بد و زبون تعریف شده که خود دختران در این دوران خود را در حالتی بسیار بد و آزاردهنده می پندارند و به واژن خود به گونه ای نجس و کثیف نگاه می کنند که از تعصبات و تفکرات نشات می گیرد. آغاز خونریزی ماهانه در دختران نوبالغ اتفاقی است که بسیاری از آن خاطره خوشی ندارند. این روزها اما برخی خانواده های جوان در ایران با هدیه ای کوچک و جشنی جمع و جور ورود دختران به دنیای زنانگی را شادباش می گویند.

« پدر و مادرم مسافرت بودند و من پیش مادربزرگم بودم. هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی این اتفاق افتاد، خیلی ترسیده بودم و فکر می کردم یا قرار است بمیرم یا کار بدی کرده ام که این اتفاق برایم افتاده است. به هیچ کس چیزی نگفتم. مرتب دستشویی می رفتم و خودم را می شستم. خیلی تجربه بدی بود.»

این نخستین مواجهه مینوست با عادت ماهیانه، با ورود به دنیای زنانه. اتفاقی که برای تقریبا نیمی از جمعیت زمین می افتد، شروعش برای او «تجربه سختی» بوده است.

جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسیجشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

اتفاقی طبیعی، برخوردی غیرطبیعی

قاعدگی، پریود یا عادت ماهانه، به همان اندازه که طبیعی جلوه می کند، اسیر تناقض هاست. «انسان در طول حیات خود بر روی زمین مساله خونریزی ماهانه زن را گاه تقدیس کرده و گاه تقبیح. برای نمونه بعضی قبایل سرخپوستی خون دشتان* را برای ایمنی از شر دشمن به بادبان قایق ها می مالیدند و برعکس قبایل دیگر به شدت از نزدیک شدن زن دشتان به سلاح های جنگی خودداری می کردند به این دلیل که این خون نجس و نحس است و باعث شکست می شود!».

اینها گفته های شهلا زرلکی است. او در میان اسطوره ها و تاریخ به پژوهش در مورد یکی از مهم ترین وضعیت های زیستی زن پرداخته است. حاصل این پژوهش کتابی است از او با نام “زنان، دشتان و جنون ماهانه”. (نویسنده واژه ی “دشتان” را به جای پریود یا عادت ماهانه به کار می برد.)

شهلا زرلکی معتقد است، «نگاه کلی و فراگیر به این ویژگی طبیعی زیستی زنانه، نگاهی به شدت منفی بوده و هست.»

جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسیجشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

خونریزی ماهانه زنانه از نگاه دین هم پنهان نمانده است. به گفته این پژوهشگر: «همه ادیان در نجس دانستن و ناپاک شمردن خون دشتان و زن دشتان اعتقادات مشابه مشترک دارند، حالا با شدت و ضعف و تفاوت هایی در نوع احکام شرعی شان.»

به این ترتیب بخشی طبیعی و به هنجار از مراحل بلوغ، اتفافی که بدن را برای آبستن شدن احتمالی در آینده آماده می کند، با نگاهی منفی گره خورده و چنین است که به گفته شهلا زرلکی «زنان نیز متاثر از فرهنگ حاکم بر زمانه خود همواره سعی کرده اند این وضعیت زیستی شان را پنهان کنند و در مذموم شمردن آن با جهان مردانه همراه شوند.»

در جوامع مدرن، در سال های اخیر تلاش های فراوانی در جهت پرورش نگاه مثبت به این وضعیت طبیعی و زیستی زنان شده است. به گفته زرلکی، هر چند در نیم قرن اخیر «به واسطه القائات بعضا فمینیستی و یا آگاهی ها و روشنگری های پزشکی، کمی از آن نگاه منفی کاسته شده»، اما هنوز که هنوز است حتی بسیاری از زنان هم نگرشی مثبت یا حتی طبیعی به موضوع عادت ماهانه ندارند.

کند و کاو در نوع نگرش به خونریزی ماهانه آنجا که صحبت از نخستین خونریزی، برخورد با آن و آموزش دختران نوبالغ به میان می آید، اهمیتی دوچندان می یابد. نخستین برخورد با پریود می تواند بر شخصیت دختر، نگاه او به زنانگی اش و در پی آن بر رفتار جنس مقابل با او تاثیرگذار باشد.

جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسیجشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

جشنی به نام جشن بلوغ

مینو دختری ده ساله دارد به نام روناک. دختری که چند هفته پیش برای نخستین بار خونریزی ماهانه را تجربه کرد. مینو می دانست که سن بلوغ دختران پایین آمده است. دخترش تحت نظر پزشک غدد بود. او از هر راهی برای مطلع کردن خود استفاده می کرد: «اطلاعات جمع می کردم تا ببینم چطور می شود شروع بلوغ را به تعویق انداخت. شاید به خاطر تصویری بود که خودم داشتم. در اینترنت برنامه هایی که راجع به بلوغ دختران بود را نگاه می کردم. با مادر دوستان دخترم صحبت می کردم، در کانال هایی که به این منظور در تلگرام درست شده، عضو بودم و در ضمن از تلویزیون هم برنامه های گفت وگو با مشاور و پزشک را که در مورد بلوغ بود، دنبال می کردم.»

مینو نمی توانست به آموزش های مدرسه در این باره دل خوش کند. به گفته مینو در مدرسه های غیرانتفاعی در کلاس “مهارت زندگی” در مورد عادت ماهیانه و در مورد خطرات جنسی «البته نه خیلی باز» به بچه ها آموزش می دهند. در درس “هدیه های آسمانی” هم «راجع به غسل ها» صحبت می کنند. مینو می گوید: «ولی وقتی مسئله را خیلی باز می کنند که احساس کنند وقتش هست یعنی آخر کلاس پنجم و ششم. اما روناک کلاس چهارم پریود شد. چون سن بلوغ از ۱۱-۱۲ سالگی به ۹-۱۰ سالگی رسیده، شاید باید زمان آموزش را کمی جلوتر بیندازند.»

جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسیجشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

شهلا زرلکی کتاب زنان دشتان و جنون ماهانه را در دست دارد

شهلا زرلکی: «برخورد مثبت باعث می شود، زن ها با همه جلوه های زنانگی شان فارغ از نگاه برتری یا فروتری کنار بیایند.»دستاورد مینو از تمام این جستجوها ایده “جشن بلوغ” بود. مینو می خواست اولین تجربه زنانگی دخترش تجربه ای مثبت باشد، پس این اتفاق را جشن گرفت: «همون شبی که پریود شد، بهش تبریک گفتیم.

بعد به افراد نزدیک مثل مادربزرگ و خاله و زن دایی خبر دادیم و یک قرار شام توی یک رستوران گذاشتیم و رفتیم و از طرف همه یک پکیج داستان هدیه دادیم. البته به خاطر اینکه در فرهنگ ما این مسایل زنانه هست، قرار شد به دایی یا شوهر خاله اش بگوییم که روناک وارد مرحله جدیدی از زندگیش شده و به روناک گفتیم، آنها خودشان این را می فهمند. همه بهش تبریک گفتند و کادو را بهش دادیم و شام خوردیم.»

جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسیجشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

روناک این بخت را داشت که مادرش به اندازه کافی برای آموزش او و برخورد با آغاز خونریزی ماهانه آماده بود. ورود او به این مرحله، دیگر با پنهان کاری و توهم یک بیماری بی درمان همراه نبود. مینو که دخترش در یک مدرسه غیر انتفاعی در اصفهان درس می خواند، می گوید که بیشتر دخترانی که همکلاس روناک هستند، “جشن بلوغ” را می شناسند.

شادباش برای اتفاقی خوب

نسرین افضلی پژوهشگر مطالعات زنان و فعال حقوق زنان، هرچند معتقد است این حرکت در تمامی قشرها عمومیت ندارد و “شاید تک و توک” اجرا می شود، اما آن را “پدیده ای خوب” می داند. او می گوید: «هر چند برخی تقلیدها کارکردی در فرهنگ ما ندارند اما این از تقلیدهای خوب است. چون این تابو را می شکند که پریود که طبیعی ترین اتفاقی است که برای هر زنی می افتد، اینقدر کم در مورد آن صحبت می شود و همان صحبتی که می شود آنقدر با شرم و تقبیح همراه است که انگار اتفاق بدی است و ناراحت کننده است. اینکه بیاییم و این را به عنوان اتفاقی که خوب است و نشان دهنده سالم بودن بدن یک دختر بالغ است، تلقی کنیم، کمک می کند تابو شکسته شود تا دختر بعدها در زمانی که پریود هست اگر احساس خوبی ندارد و کسالت دارد، دلیلش را بیان کند و با اطرافیان درباره آن صحبت کند.»

شهلا زرلکی هم نگاهی مثبت به “جشن بلوغ” دارد و معتقد است، «خون دشتان خونی ست که قرار بوده جنین از آن تغذیه کند. دختر نوجوان با دیدن اولین خون به دنیای زنانه پا می گذارد و چه خوب است که این اتفاق طبیعی قشنگ، این ورود، با تبریک یا جشن کوچک ساده ای همراه شود».

تغییر در نگاه مردانه با اصلاح نگاه زنانه

در جامعه ای مانند ایران، پریود موضوعی است کاملا زنانه که معمولا از پدر و برادران پنهان می شود. به گفته نسرین افضلی، در کنار این پنهان کاری، مادر هم به هنگام صحبت کردن درباره پریود، «واژه ها و عباراتی که به کار می برد، خیلی غیرعلمی و در ابهام و غلط هست. مثل مریض شدن یا پاک بودن برای وقتی که پریود نیستی».

به گفته او با به کاربردن این عبارت ها، عادت ماهیانه “ناپاکی” تلقی می شود که “این مسئله بر حس دختر به خودش و بدنش و بر رابطه او با مرد و در پی آن نگاه مرد به زن” تاثیر می گذارد.

جشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسیجشنی برای پریود خانم ها به دور از خرافه های نحسی و نجسی

شهلا زرلکی هم نگاه مرد را به تبعیت از همان فرهنگ حاکم که “این مساله را نشانه بیماری و ضعف و نحوست و نجاست می داند به طور غالب نگاهی منفی” می داند. او ادامه می دهد: «هنوز هم مردان متاثر از فرهنگ دینی و یا حتی باورهای کهن غیردینی که نسل به نسل منتقل شده، دشتان را پدیده ای ناخوشایند می بینند که باید مسایل و ابزار مربوط به آن از نگاهشان پنهان باشد. هنوز هم مثل هزاران سال پیش اکثریت مردان از نزدیکی با زن دشتان خودداری می کنند و خون دشتان را به شدت مشمئزکننده می دانند.»

اما چه فعال حقوق زنان و چه پژوهشگر، هر دو پیش از پرداختن به نگاه مردان، تغییر در نگاه خود زنان را لازم می دانند و به همین دلیل نوع برخورد با اولین دشتان در هر دختر تازه بالغی را تعیین کننده می دانند.

شهلا زرلکی می گوید: «طبعا برخورد طبیعی و غیربازدارنده زن به مرور تلقی مردان را هم نسبت به این پدیده عوض خواهد کرد. اینکه دختری آگاهانه و بی ترس و بیزاری وارد دنیای زنانگی شود طبعا در نوع رفتار و شخصیت اجتماعی او و نوع تعامل سالم او با مردان موثر خواهد بود. و این سلامت به طور متقابل نگاه مردان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

نویسنده کتاب “زنان، دشتان وجنون ماهانه” همچنین معتقد است برخورد مثبت با این پدیده سبب می شود با تقویت خودباوری، زن ها با همه جلوه های زنانگی شان فارغ از نگاه برتری یا فروتری کنار بیایند.

روناک احساس خوبی دارد. از اینکه بزرگ شده و به او ورودش به دنیای بزرگ ترها را شادباش گفته اند، احساس غرور می کند. مادرش اما از او خوشحال تر است: «خیلی خوشحالم بابت اینکه حسی که دختر من به این مسئله دارد، با حس من کاملا متفاوت است. اصلا خونریزی را چیزی زشت و بی ارزش نمی داند. شاید این آغاز شاد در آینده به او کمک کند که این را یک نقص در وجودش نبیند واز زن بودن خودش احساس نقص و کم بینی نداشته باشد.»

واژه دشتان از کجا می آید؟ توضیح شهلا زرلکی، نویسنده کتاب “زنان، دشتان و جنون ماهانه” را می خوانیم:

“دشتان” از واژه اوستایی “دَخشتَه” و واژه پهلوی “دخشک” به معنای نشان و نشانه گرفته شده است. در فرهنگ ایرانی، خونریزی ماهانه زن یک نشانه و یک علامت است. علامتی که به بسیاری از ممنوعیت ها و باید و نبایدها اشاره می کند. از طرفی این ریشه اوستایی- پهلوی از نظر مشتقات، غنای شگفتی دارد. و عجیب اینکه معلوم نیست چرا هیچ کدام از این مشتقات در زبان فارسی معاصر، کاربرد ندارند.

زبان فارسی در پانصد سال اخیر بیشتر بر استفاده از معادل های بیگانه این وضعیت زنانه، اصرار داشته است. کلمات و ترکیباتی هم در زبان پهلوی با این ریشه ساخته شده اند. مثل دشتک به معنای جنین. “دشتانیستان” به معنای جایی که زنان دشتان را در آن نگه می داشتند و یا “دشتان مرزی” که به معنای آمیزش با زن دشتان است.

.

منبع : niksho.com