آکاایران: خطر استفاده از دستمال کاغذی برای واژن خانم ها

bxs1

خانم هایی که عادت دارند واژن خود را با دستمال کاغذی خشک کنند باید به یاد داشته باشید که این کار واقعا برای اندام تناسلی تان مضر است.این روزها بسیاری از خانم ها با شکایت از وجود دانه هایی ریز و همرنگ پوست که در قسمت داخلی لبه های ناحیه تناسلی (محلی که مخاط تناسلی را هم دربر می گیرد) ایجاد شده انــد، به دکتر مراجعه می کننــد. این ضایعات که فاقد درد، سوزش یا خارش هستنــد و امکان انتقال آنها هم به هیچ عنوان وجود نــدارد، «پاپیلوماتوز» نام دارنــد. پاپیلوماتوزها معمولا کنار هم و در یک خط قرار می گیرنــد و حساسیت های تماسی ماننــد بکار گیری از دستمال های کاغذی باعث تحریک برای ایجاد یا تشدید آنها می شود.

ناحیه تناسلی، در رده حساس ترین مناطق پوستی اســت که می توانــد به سرعت و شدت با هر نوع محرک خارجی ماننــد دستمال کاغذی، تحریک شود. متاسفانه، بسیاری از خانم ها به صورت وسواس گونه ای عادت به خشک کردن ناحیه تناسلی خود بعد از رفتن به دست شویی دارنــد که این مسئله می توانــد مشکلات پوستی مختلفی را در این قسمت حساس از بدن برایشان ایجاد کنــد.

برای خشک کردن ناحیه تناسلی، به جای دستمال های آلرژن، می توان از چنــد جایگزین اســتفاده کرد. اولین راه، بکار گیری از حوله های سفید و نخی در خانه اســت. شما می توانــدی خودتان را در منزل با این حوله ها خشک کنید و شب به شب آنها را برای اســتفاده روز بعد، بشویید.

راه بعدی بکار گیری از حوله های یکبار مصرف، تنظیف یا گازهای اســتریلی اســت که به صورت بسته های بزرگ هم عرضه می شونــد. شما می توانید این حوله یا پارچه های اســتریل و نخی که هیچ ترکیب حساسیت زایی هم نــدارنــد را به تکه های کوچک تقسیم کنید و آنها را داخل یک نایلون بگذارید. سپس در منزل یا حتی خارج از منزل از آنها برای خشک کردن خود اســتفاده کنید.

خطر استفاده از دستمال کاغذی برای واژن خانم هاخطر استفاده از دستمال کاغذی برای واژن خانم ها

به این صورت، شانس ابتلا به پاپیلوماتوز یا اگزمای تماسی در ناحیه تناسلی تان را از بین خواهید برد. نکته دیگر اینجاســت که گاهی بعضی از خانم ها به دلیل بکار گیری از لباس های زیر پلاســتیکی، توری یا نامناسب، مجبور به بکار گیری از دستمال کاغذی برای خشک کردن خود می شونــد.

در این صورت می توان با حذف این لباس ها و بکار گیری از لباس زیرهای نخی که جاذب رطوبت هستنــد و رطوبت آنها هم به سرعت خشک می شود بکار گیری از دستمال کاغذی را نادیده گرفت. به این صورت می توانید به جای بکار گیری از دستمال کاغذی، حوله یا هر وسیله دیگری در خانه از لباس های زیر نخی و سفید کمک بگیرید و لباس تان را روزی یک یا دو مرتبه عوض کنید.

نکته: بعضی از خانم ها در اثر بکار گیری از پدهای بهداشتی هم دچار خارش و التهاب پوست خارجی ناحیه تناسلی می شونــد. توصیه ما به این گروه از خانم ها، بکار گیری از پدهای پنبه ای غیرمعطر و تعویض مارک پد خود در صورت حساسیت دادن به آن اســت. اگر هم شخصی به هر دلیلی مجبور شد که از دستمال کاغذی تحت شرایط خاصی برای خشک کردن خود کمک بگیرد، بعد از بلنــد شدن، تنها قسمت های خارجی ناحیه تناسلی و کناره های پاهای خود را خشک کنــد.

خوشبختانه در بسیاری از موارد دیده شده که پاپیلوماتوزها در صورت قطع بکار گیری از دستمال کاغذی برای خشک کردن ناحیه تناسلی، کم کم از بین می رونــد. به همین دلیل هم نیازی به بکار گیری از روش های تهاجمی یا غیرتهاجمی برای حذف این ضایعات پوستی وجود نــدارد، ضمن اینکه پاپیلوماتوزها به همسر منتقل نمی شونــد یا در صورت زایمان طبیعی، خطر انتقال آن به نوزاد هم وجود نخواهد داشت.

.

منبع : niksho.com