آکاایران: ترشحات زنانگی و آزمایشگاه

آکاایران: اصولا سه دسته اصلی عوامل بیماریزا در این ناحیه عفونت ایجاد می کنند:
۲) قارچها مانند کاندیدا آلبیکنس
هرکدام از این عفونت ها علائم خاصی دارند اما فاقد آزمایش تشخیص این سه دسته از هم تقریبا ممکن نیست.
اگر بیماری ترشحاتی داشت که دارای سه خصوصیت از ویژگی های ذکر شده را داشت باید به پزشک مراجعه کند و پزشک تنها با کمک آزمایشگاه میتواند عفونت با هر کدام از این سه دسته عوامل عفونت زا را از هم تمایز دهد. زیرا هر کدام درمان خاص خودش را دارد.

 

علوم آزمایشگاهی

برگرفته از: پزشک آنلاین
گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع : persianpersia.com