آکاایران: بیماری آندومتریوز عامل مهم نازایی خانم ها

بیماری آندومتریوز یکی از رایج ترین و آزاردهنده ترین مشکلات خانم ها است که در زندگی جنسی و بارداری آن ها تاثیرگذار خواهد بود. آندومتریوز عامل دردهای شدید دوران پریود نیز می باشد. خانم الهام السادات هاشمیان نایینی جراح و متخصص بانوان: آندومتریوز به معنای رشد بافت داخلی رحم در جایی بیرون از رحم اســت. لگن رایج ترین محل بروز آندومتریوز اســت. در این بیماری بافت آندومتر (لایه داخلی رحم) در بیرون از محل اصلی خود (رحم) تشکیل میشود. رایج ترین محل پدیدآمدن آن، لگن اســت که در این قسمت تخمدان ها بیشتر گرفتار اندومتریوز میشوند.

او بیان کرد: اندومتریوز عامل ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد نازایی در بانوان اســت. این عارضه میتواند با کمک دارو، جراحی و یا ترکیبی از این دو روش تحت معالجه موثر قرار گیرد. جراح و متخصص بانوان با اشاره به اینکه روش ترکیبی اثر گذارتر از شیوه های جراحی و یا دارویی به تنهایی اســت، بیان کرد:

بر پایه مطالعات انجام شده، شیوه های جراحی حتی با کمک ربات های جراح و لاپاروسکوپی، تبعات و پیچیدگی هایی به دنبال دارند که با این روش ترکیبی میتوان از آنها جلوگیری کرد. او بیان کرد: عدم توجه به سبک زندگی صحیح و تغذیه سالم، آلودگی ها و عوامل ژنتیکی، منتهی به افزایش ابتلا به اندومتریوز میشود.

هاشمیان نایینی بیان کرد: سونوگرافی میتواند برای تشخیص، خصوصاً وقتی که آندومتریوز تخمدان ها را درگیر کرده اســت، اثر گذار باشد. ولی تشخیص نهایی و قطعی با لاپاراسکوپی اســت.

.

منبع : niksho.com