آکاایران: مـادر بـارداری کـه قـلـیـان می کـشـیـد

آکاایران: خانم جوانی همراه همسرش با تنگی نفس و درد قفسه سینه به اورژانس آمده بود. پس از گرفتن شرح حال، متوجه شدم حسابی قلیان کشیده و دچار افت اکسیژن شده...

مشغول معاینه بودم که حسی به من گفت در مورد عادت ماهیانه و احتمال بارداری اش هم بپرسم. خانم مطمئن بود باردار نیست ولی راضی اش کردم یک تست بارداری هم بدهد. جواب نمونه خون که آمد، از مثبت بودنش خیلی تعجب کردند و شوکه شده بودند. از همه بدتر اینکه خانم جوان گریه می کرد و می گفت در این چند هفته کلی مراسم و مهمانی داشته ایم که در آن قلیان کشیده ایم و ممکن نیست بچه مان سلامت بماند.

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


برگرفته از: www.salamat.ir
گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع : persianpersia.com