آکاایران: بالارفتن فشار خون بر اثر نشستن طولانی مدت در خانم ها

آکاایران: بالارفتن فشار خون بر اثر نشستن طولانی مدت در خانم ها

سیمرغ

همه می دانیم که فعالیت جسمی و ورزش برای بدن مفید است، اما بهتر است عوارض عدم تحرک و نشستن طولانی را هم بدانید تا اهیمت ورزش برای شما بیشتر روشن شود

نشستن طولانی مدت و عوارض آن در خانم ها

تا پیش از این، مطالعات متعددی نشان داده اند ورزش صبحگاهی به مدت 30 دقیقه می تواند به کاهش فشار خون در افراد کمک کند. حالا در مطالعه ای تازه محققان متوجه شده اند برای زنان به ویژه زنان بالای 50 سال، ترکیب ورزش صبحگاهی با اجتناب  از نشستن به مدت طولانی می تواند باعث کاهش بیشتر فشار خون شود.

3 گروه با برنامه های متفاوت

در مطالعه ای که نتایج آن هفته گذشته در نشریه فشارخون وابسته به انجمن قلب آمریکا به چاپ رسید، محققان میزان کاهش فشار خون در برنامه های ورزشی متفاوت را بررسی کردند. شرکت کنندگان این مطالعه مردان و زنان 55 تا 80 ساله دارای اضافه وزن بودند که به سه گروه تقسیم شدند.
برای گروه اول هیچ فعالیت ورزشی تعریف نشده و در این مطالعه لازم بود تا 8 ساعت در آزمایشگاه به صورت پیوسته بنشینند. گروه دوم اما بعد از یک ساعت نشستن، نیم ساعت فعالیت ورزشی انجام می دادند و سپس به مدت 6 ساعت و نیم به صورت پیوسته می نشستند. گروه سوم ابتدا مانند گروه دوم بعد از نشستن به مدت یک ساعت، نیم ساعت فعالیت ورزشی انجام می دادند اما در بخش دوم، لازم بود هر نیم ساعت یک بار از جایشان بلند شوند و 3 دقیقه آرام راه بروند. 

این 3 دقیقه ها را دست کم نگیرید!
بالارفتن فشار خون بر اثر نشستن طولانی مدت در خانم هابالارفتن فشار خون بر اثر نشستن طولانی مدت در خانم ها

نتایج این مطالعه نشان داد که فشار خون سیستولیک هم در زنان و هم در مردان زمانی که نیم ساعت ورزش صبحگاهی دارند، طی روز کاهش پیدا می کند. اما جدای از آن، در گروه سوم که افراد برنامه ترکیبی (ورزش صبحگاهی با چند نوبت راه رفتن ۳ دقیقه ای) داشتند، میانگین فشار خون سیستولیک در زنان، کاهش بیشتری یافته بود. پژوهشگران مشخص شدن دلایل تفاوت بین زنان و مردان در این گروه را نیازمند مطالعات بعدی دانسته اند اما به هر صورت، آن چه این پژوهش تایید کرده این است که حتی پیاده روی های 3 دقیقه ای آرام نیز می تواند برای برخی از ما مفید باشد. 

.

منبع : seemorgh.com