بچه های عزیز، سی دی های به درد نخور را دور نریزید. از تصاویر زیر ایده بگیرید و کاردستی های زیبا بسازید.

 

 کاردستی های زیبا با سی دی

 ساخت کاردستی

  کاردستی های زیبا با سی دی

 آموزش کاردستی با سی دی

  کاردستی های زیبا با سی دی

 کاردستی با سی دی

  کاردستی های زیبا با سی دی

 آموزش ساخت کاردستی

  کاردستی های زیبا با سی دی

 انواع کاردستی


 

منبع:jamnews.ir

گردآوری کودک آکاایران