ابتدا طرح پرستوها را روی مقوای سیاه رنگ پیاده کنید. پرستوها را برش بزنید.

 

 طرز درست کردن کاردستی

   دو چوب خشک طبیعی را به صورت علامت جمع به هم با نخ وصل کنید. این دو چوب خشک طبیعی در واقع پایه اصلی و نگهدارنده پرستوها و پنبه ها را تشکیل می دهد.

 

 کاردستی برای کودک

   پنبه ها را پوش بدهید تا ابرهای فانتزی بسازید.

 

 آموزش کاردستی به کودکان

حالا همه ی وسایل آماده شده است تا شما آویز زیبای فصل بهار را بسازید.

 

 کاردستی پرنده

   نخ را طوری از پرستوها عبور دهید که تعادل پرستو برای ایستادن به حالت عمودی برقرار باشد و نخ ها را بلند و کوتاه تنظیم کنید. نخ را به پنبه ها هم وصل کنید و همینطور مثل پرستوها نخ ها را به صورت بلند و کوتاه برای حفظ تعادل تنظیم کنید.

 

 درست کردن کاردستی

 

منبع:jamnews.ir

گردآوری کودک آکاایران