اگر دوست دارید بتوانید به آسانی دایناسوری زیبا و جذاب مانند شکل بکشید،به ادامه ی پست مراجعه کنید.

گام اول :کشیدن شکل ها و خطوط اضافه برای کمک به رسم راحت تر طرح.

 

بکشید

 

دوست

 

زیبا

گام دوم : شروع به کشیدن سر این دایناسور کوچک و زیبا می کنیم.

    

دست

 

 

خطوط

 

 

گام

 گام سوم : کشیدن دست ها ،بدن و تخم دایناسور

 

خطوط

 

 

 

 

 

-آکا

 

 

کوچولو

 گام چهارم و گام آخر :پاک کردن خطوط اضافه و رنگ آمیزی

 

مرحله

 

 

نقاشی

 

منبع:koodakemroz.persianblog.ir

گردآوری کودک آکاایران