مطابق شکل، گام به گام با اشکال ساده ی هندسی شروع کنید و با افزودن جزئیات قایق تان را کامل کنید. 

 


منبع:ninipaint.com

گردآوری کودک آکاایران