کسی به جز بهار که
به فکر غنچه‌ها نیست
به جز خدای دانا
کسی به فکر ما نیست
خدا به سنجاقکا
پر قشنگ داده
خدا به باغچه‌ها، گل
از همه رنگ، داده
خدا به غنچه گفته
بهار که شد، بخنده
تو گوش باغ، دوباره
شعر بخونه پرنده
ما غنچه‌های باغیم
خدا همون بهاره
اینکه ورق می‌خوره
کتاب روزگاره...

منبع : مجله شهرزاد