برترین ها: 
کودک 4 تا 6 ماهه، واکنش های فیزیکی بیشتری انجام می دهد، غلت می زند و حتی می تواند بنشیند. کودکان در این سن می توانند وسایل مختلف را در دست بگیرند و آنها را به سمت دهان خود ببرند و این کار را در همه ساعت هایی که بیدار هستند انجام دهند. 

به همین دلیل، بازی ها می توانند فیزیکی تر باشند. کودکان این سن بازی هایی همچون قلقلک را خیلی دوست دارند. واکنش آنها به فعالیت های شما نیز بیشتر می شود، از خودشان سروصدا ایجاد و به چشمان شما نگاه می کنند.کودکان از همان روز نخست تولد مشتاق اتفاق های اطراف خود هستند. مغز کودک همه تصاویر و صحبت را ثبت و ذخیره می کند. و بازی کردن کمک می کند تا بتواند تکه های پازل را کنار هم بچیند. به محض رشد کودک، بازی برای رشد روابط اجتماعی، احساسات، جسم و درک او بسیار حیاتی است. بازی باعث می شود تا روابط شما با فرزندتان نیز صمیمی تر و لحظه هایتان شادتر شود. بازی باعث خنده بیشتر و گریه کمتر کودک می شود.

بو کردن ظروف ادویه

در آشپزخانه هستید و هنگام تهیه غذا، کودک شروع به گریه کردن می کند. او را به سمت ظروف ادویه ببرید. اجازه دهید دارچین را بو کند. مقداری از آن را کف دست بریزید و جلوی بینی کودک بگیرید. اگر این بو را دوست داشت، ادویه های دیگر همچون وانیل، نعناع خشک، زیره سبز، میخک و هر ادویه و سبزی که بوی خوبی دارد را امتحان کنید.

همچنین می توانید از دیگر وسایل خوشبوی خانه همچون ژل اصلاح پدر، کرم دست و صورت مادر یا ... را نیز امتحان کنید. این سرگرمی باعث پرورش حس بویایی کودک می شود.

الان می گیرمت!

در این سن کودک به اندازه ای بزرگ هست که حس پیش بینی داشته باشد. هیچ کودکی نمی تواند از تعقیب کودک از پشت سر و ناگهان در آغوش کشیدن و بوسیدن لذت نبرد. همه بچه ها این بازی را دوست دارند. در این زمان می توانید به طور مثال بگویید: «می بینمت که اونجا نشستی، الان میام می گیرمت».

,سرگرمی های آموزنده برای نوزادان 4 تا 6 ماهه کودک,نوزاد,سرگرمی,دنیای کودکانه


حباب های آب

حباب های آب برای کودکان بسیار سرگرم کننده است. هنگامی که کودک بهانه گیر و بی‌قرار می شود، حباب درست و در هوا پراکنده کنید و ببینید کودک چگونه آرام و اشک هایش خشک می شوند. در پارک هم می توانید این کار را انجام دهید زیرا باعث جذب بچه های بزرگ تر می شود و آنها نیز باعث سرگرم شدن فرزند شما می شوند. هر گاه کودک بهانه گیری و کج خلقی های خودش را آغاز کرد یا داخل حمام می توانید بلافاصله برای او حباب درست کنید. این سرگرمی هیچ هزینه ای برای شما ندارد و باعث خوشحالی کودک نیز می شود.

لی‌لی حوضک

دست کودک را بگیرید با انگشت دست دیگر کف دست کودک را قلقلک دهید و بگویید: « لی‌لی حوضک. جوو اومد آب بخوره افتاد تو حوضک» انگشت کوچک را جمع کنید و بگویید: « این درش آورد»، انگشت دوم را جمع کنید و بگویید: «این شستش»، انگشت سوم را جمع کنید و بگویید: «این پختش. کی خوردش؟» انگشت شصت را بگیرید و بگویید: «من. منِ کله گنده». جمله آخر را با بازی و هیجان بگویید تا کودک دوست داشته باشد.

پرواز کن

در این سن کودک می تواند سر خود را نگه دارد. به همین دلیل، می توانید او را در هوا حرکت دهید. می توانید او را به طوری که مثلا هواپیماست در هوا حرکت دهید و صدای هواپیما در بیاورید. این بازی بیشتر برای پدر کودک مناسب است.