با کاغذ رنگی و چند تای ساده یک روباه کاغذی بسازید. این اریگامی روباه مدل ساده‌ای برای مبتدی‌ها است. شما می‌توانید مرحله به مرحله آن را انجام دهید و در نهایت آن را به کلکسیون حیوانات خود اضافه کنید.
 
مرحله 1: یک کاغذ رنگی انتخاب کنید و آن را به شکل یه مربع ببرید، سپس مربع را از وسط تا کنید.

 

    مرحله 2: دوباره آن را تا کنید.
  

 سرکگرمی کودکان

 مرحله 3: آخرین تا را باز کنید و قسمت بالای آن را مطابق عکس به سمت پایین تا کنید طوری که سر کاغذ به پایین مثلث برسد.
  

 

 سرگرمی

مرحله 4: مدل شما باید شبیه شکل زیر باشد.
   

 آموزش کاردستی کاغذی

 

 مرحله 5: گوشه راست آن را به سمت بالا تا کنید تا یک گوش‌ روباه‌تان درست شود. به عکس پایین نگاه کنید تا دقیقا متوجه شوید.
   

 کاردستی روباه

 
مرحله 6: سمت چپ آن را مانند سمت راست به سمت بالا تا کنید تا گوش دیگر روباه نیز ساخته شود.


  

 آموزش کاردستی

   مرحله 7: حال مدل خود را برگردانید.
   

 آموزش کاردستی

 
مرحله8: در آخر با خودکار صورت آن را بکشید و از کاردستی خود لذت ببرید.

 

 ساخت کاردستی

 


منبع:niniban.com

گردآوری کودک آکاایران