یک کاردستی زیبا برای کودکان در سنین پایین کاردستی کاج های کاغذی است که در تقویت مهارت های حرکتی کودکان نقش بسزایی دارد . در ادامه روش کار را دنبال کنید .

مواد و وسایل مورد نیاز برای ساخت درخت کاج :
کاغذرنگی
چسب
خط کش
مداد
قیچی

روش کار :
یک برگه آچهار سبز رنگ بردارید . ضلع مربوط به عرض آن را روی طول قرار دهید تا کاغذ به شکل زیر درآید .

 

  قسمت اضافی کار را قیچی کنید .

 

 ساخت کاردستی

 از محل تا خوردگی قطر مربع و به موازات آن خطی با فاصله ی یک سانتی متر رسم کنید . حالا از ضلع رو به رو خط هایی را به صورت موازی و با فاصله ی یک سانتی متر از هم تا خط قبل رسم کنید . رسم خطوط را تا دو سانتی متر مانده به سر ادامه دهید .

 

 کاردستی های کاغذی

  این خطوط را با دقت و ظرافت قیچی کنید . البته برای کار با کودکان فقط ذکر این نکته کافی است که بچه ها سعی کنید که خطوط را صاف برش بزنید .

 

 کاردستی برای کودکان

 حالا کاغذ را باز کنید .

 

 کاردستی کاج

 نوک آزاد کار را چسب بزنید .

 

 کاردستی

 نوار لایه اول را روی برش خوردگی و درست در روی قسمت هم عرض خودش بچسبانید .

 

کاردستی کاج کاغذی

  حالا نوار طرف دیگر را روی این قسمت بچسبانید .

 

دنیای کودکانه

 با سایر نوارها هم همین کار را انجام دهید .

 

 ساخت کاردستی برای کودکان

 می توانید ابتدا  دو نوار را به هم بچسبانید و سپس روی زمینه ی کار چسب بزنید .

 

 این کار را تا پایان نوارها ادامه بدهید .

 

 ساخت کاردستی

برای قسمت آزاد کار یک ستاره بچینید و بچسبانید . هر طرحی که دوست دارید می توانید در این قسمت استفاده کنید .

 

 کاردستی های کاغذی

 برای درخت یک تنه ی کوچک قهوه ای رنگ هم بسازید و به آن بچسبانید .

مربیان مراکز آموزش کودک می توانند این کاردستی ساده را با کودکان بسازند . همواره کودکان را مورد تشویق قرار دهید . کاج های دست ساز کودکان را در کنار هم روی دیوار بچسبانید و بگذارید که کودک فرصت به نمایش گذاشتن توانایی هایش را داشته باشد .

 

 کاردستی برای کودکان

 

 کاردستی کاج

 

 کاردستی

 


منبع:nazak.ir

گردآوری کودک آکاایران