در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

 

اسب

 

دنیای کودکانه

 

 آموزش نقاشی برای کودکان

 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

 آموزش کشدن نقاشی اسب

 

 در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

 آموزش نقاشی به کودکان

 

 

 آموزش نقاشی

 

 

 نقاشی

 

 

 اسب کارتونی

 

 کشیدن نقاشی اسب

 


منبع:ninipaint.com

گردآوری کودک آکاایران