روزی روزگاری در یک جنگل بزرگ خرگوش کنجکاوی زندگی می کرد. یک روز، خرگوش کنجکاو درحال دویدن و بازی کردن بود که به چشمه ای سحر آمیز رسید.


خرگوش می خواست از چشمه آب بنوشد که ناگهان زنبوری خود را به خرگوش رساند و به او گفت: از این چشمه آب ننوش. هر که از این آب بنوشد کوچک می شود.خرگوش خیلی ناراحت شد و از زنبور پرسید: حالا چکار کنم؟ خواهش می کنم به من کمک کن تا دوباره مثل قبل شوم .زنبورگفت:
من به تو گفتم از این چشمه، آب نخور ولی تو توجه نکردی.خرگوش پرسید:
حالا چه کار کنم؟زنبورگفت :
توباید به کوه جادو بروی تا راز چشمه را کشف کنی. خرگوش و زنبور رفتند و رفتند تا به کوه جادو رسیدند.خرگوش پرسید: حالا باید چکار کنم ؟زنبور گفت :
تو باید جواب معمایی را که روی کوه جادو نوشته شده پیدا کنی.خرگوش
شروع به خواندن معما کرد .معمای اول این بود: آن چیست که گریه می کند اما چشم ندارد ؟خرگوش
نشست و فکر کرد. ناگهان فریاد زد و گفت: فهمیدم، فهمیدم، آن ابر است .با گفتن این حرف خرگوش ، سنگی که معما روی آن نوشته شده بود کنار رفت و آنها داخل یک راهرو شدند ولی اتنهای راهرو هم بسته بود و معمای دیگری روی دیوار نوشته شده بود .معما این بود: آن چیست که جان ندارد ولی دنبال جاندار می گردد؟خرگوش باز هم فکرکرد و گفت: فهمیدم تفنگ است.با گفتن جواب معما، سنگ دوم هم کنار رفت و غاری در برابر خرگوش ظاهر شد .زنبور به خرگوش گفت : تو باید به درون غار بروی . خرگوش به درون غار رفت و در آنجا چشمه ای دید که شبیه چشمه جادویی بود.زنبور به خرگوش گفت که تو باید از این آب بنوشی. خرگوش از آب چشمه نوشید و دوباره به شکل عادی خود برگشت و از زنبور تشکر کرد.زنبور گفت حالا راز چشمه را فهمیدی ؟خرگوش گفت:
بله. من باید به تو اعتماد می کردم و چون مرا آگاه کرده بودی نباید از آب چشمه می نوشیدم .من یاد گرفتم که به نصیحت دلسوزانه بزرگتران توجه کنم و به حرف آنها اعتماد کنم تا دچار مشکلی نشوم . آری راز چشمه اعتماد بود .

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه برای کودک, قصه, قصه چشمه سحرامیزبرای کودک, قصه چشمه ی سحر آمیز قصه های کودکان, قصه برای کودک, قصه, قصه چشمه سحرامیزبرای کودک, قصه چشمه ی سحر آمیز